28 januari 2018

Geslaagde eerste 'Kansen zien' bijeenkomst

Op donderdag 25 januari jl. vond in Ven-Zelderheide de eerste CDA 'Kansen zien' bijeenkomst plaats. Het was een geslaagde bijeenkomst met een mooie opkomst.

Jaar in, jaar uit organiseert het CDA Gennep communicatieavonden, meerdere keren per jaar en afwisselend in de verschillende kernen van de gemeente. In het kader van de gemeenteraadsverkiezingen doet het CDA in Gennep het deze keer met een nieuwe bril op, samen ‘Kansen zien’.

Door lijsttrekker Jacques van Bergen is ingegaan op hetgeen het CDA voor Ven-Zelderheide opgenomen heeft in het verkiezingsprogramma.

Daarnaast is met de aanwezige inwoners uit Ven-Zelderheide een aantal thema's besproken en bediscussieerd die voor zowel de korte als lange termijn van belang zijn. Door de bewoners zijn een aantal duidelijke speerpunten benoemd in het belang van de toekomst en vitaliteit van de gemeente.

Voor het CDA heeft deze bijeenkomst weer voldoende input opgeleverd om de komende tijd mee aan de slag te gaan. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.