15 maart 2019

Samenwerking toverwoord tijdens MKB bijeenkomst

Op uitnodiging van CDA Gennep troffen MKB Limburg en ondernemend Gennep elkaar op 26 februari in zaal Pica Mare in Gennep. Deze avond werd geleid door fractievoorzitter Twan Reintjes. Monique Princen, voorzitter van MKB en Ondernemend Limburg en Gijs Hendrikx, voorzitter van MKB Noord-Limburg gaven uitleg over wat MKB Limburg doet voor ondernemers en welke mogelijkheden van ondersteuning ze aan ondernemers kunnen bieden. Tal van dossiers worden door het MKB Limburg opgepakt in het belang van een aantrekkelijk ondernemersklimaat. Sinds kort is de gemeente Gennep ook businesspartner van MKB Limburg. Princen is daar erg blij mee om ook de belangen van Noord-Limburg goed te kunnen dienen. Princen daagde de aanwezige ondernemers uit om vooral ook de samenwerking met overheidspartijen te zoeken. Samenwerking tussen partijen is de sleutel tot resultaat. Verder pleit MKB er voor dat gemeenten nieuwe regels en beleid voortaan gaan onderwerpen aan een lokale MKB-toets. Dat zorgt er niet alleen voor dat ondernemers er beter mee uit de voeten kunnen, maar vergroot ook het draagvlak en de onderlinge samenwerking en draagt zo bij aan een beter functionerende economie.

Ingrid Voncken, kandidaat voor Provinciale Staten namens het CDA, gaf een toelichting op de trends in onze maatschappij, welke vraagstukken komen er op de snel veranderende samenleving af waarmee rekening gehouden moet worden. De leegstand  in het centrum, maar ook de zorg voor voldoende personeel en de relatie tussen onderwijs en arbeidsmarkt zijn daarbij belangrijke aandachtspunten voor deze regio. Dit evenals de vraag om voldoende passende woningen. Daar moet volgens de ondernemers snel in voorzien worden.

In de discussie, die door wethouder Rob Peperzak geleid werd, gaven de ondernemers aan een actieve en uitnodigende houding te verwachten. Een gemeente die bedrijven actief benadert en probeert naar Gennep te halen. De ligging nabij N271, A77 en de Maas biedt voldoende kansen. Door hier meer mee te doen kunnen we Gennep volgens de ondernemers nog meer laten bruisen en jongeren binden. Meer samenwerking tussen ondernemers en overheden is daarbij het toverwoord.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.