11 mei 2019

Straatverlichting aan Bredeweg in Ottersum

Tijdens de laatste raadsvergadering is op initiatief van het CDA in Gennep een motie ingediend, waarmee het college van B&W verzocht is om op korte termijn straatverlichting aan te brengen op de Bredeweg in Ottersum, buiten de bebouwde kom. Het aanbrengen van verlichting moet de veiligheid van wandelaars en fietsers op deze weg te verhogen. Deze motie werd raadsbreed aangenomen. Het college heeft ook aangegeven hier uitvoering aan te geven. Verder gaf het college aan dat zij in zijn algemeenheid terughoudend wenst om te gaan met het plaatsen van verlichting. Zo wordt om economische, landschappelijke en milieuredenen de openbare ruimte in de gemeente Gennep alleen verlicht wanneer dat onmisbaar is voor een veilig gebruik van de openbare ruimte. Om redenen van duurzaamheid worden de verlichtingsarmaturen op de Bredeweg voorzien van led-verlichting en bewegingssensor.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.