22 juni 2022

Van wie is de Maasbrug?

De afgelopen weken is hard gewerkt aan het coalitieakkoord ‘Samen verder bouwen’.
Daarvoor is gebruik gemaakt van input uit de verkiezingsprogramma’s van alle partijen. Als CDA-er en mede onderhandelaar ben ik tevreden over het resultaat.
Veel zaken uit ons verkiezingsprogramma zijn opgenomen in het coalitieakkoord. Denk aan: woningbouw en gemeenschapsvoorzieningen in alle kernen, goede zorg voor jong en oud, ruime aandacht voor sporten en bewegen, ondersteuning van verenigingen, extra inzet op duurzaamheid en verkeers- en bereikbaarheidsmaatregelen.
Er ligt een mooi basisdocument om mee aan de slag te gaan voor de inwoners uit gemeente Gennep. Samen met de overige raadsleden wil ik mij inzetten om zoveel mogelijk gerealiseerd te krijgen.
Over de discussie voor verbreding van het fietspad over de Maas tussen Gennep en Oeffelt heb ik mijzelf de afgelopen weken verbaasd. Rijkswaterstaat weet ineens niet wie verantwoordelijk is voor het beheer en onderhoud van de brug over Maas!
Dagelijks maken ca. 3.000 fietsers gebruik van de brug. Vooral scholieren, forensen en recreanten. De brugverbinding is van groot belang, maar voldoet qua breedte niet aan de gestelde richtlijnen. Vanuit het CDA is de afgelopen periode op diverse niveaus aandacht gevraagd voor het fietspad over de Maas. Zowel op gemeentelijk, provinciaal als landelijk niveau. Ook de gemeenten Land van Cuijk en Gennep hebben de nodige acties ondernomen. De laatste berichten zijn echter teleurstellend.
Nu het aankomt op het beschikbaar stellen van financiële middelen wil Rijkswaterstaat de regio verantwoordelijk maken voor de verbreding. Onvoorstelbaar voor mij! Dat de verbreding niet vandaag op morgen te realiseren is, is ook mij duidelijk. Maar als overheden zo naar elkaar blijven wijzen, dan zijn afspraken over verbreding nog heel ver weg. Om nog maar niet te spreken over de daadwerkelijke verbreding. Als CDA blijven we druk houden op dit traject.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.