20 februari 2022

Vragen CDA Gennep m.b.t. gestegen energieprijzen voor verenigingen

Zoals bekend zijn de energieprijzen in razend tempo tot recordhoogten gestegen.
Het kabinet heeft voor de huishoudens compensatie toegezegd. Niet alleen Nederlandse burgers hebben te kampen met die prijsstijgingen. Wat te denken van (sport)verenigingen of andere verenigingen met een eigen accommodatie. Voor hun is er geen sprake van compensatie. Die moeten de kostenstijging zelf dragen. Vergeet niet dat ook veel verenigingen enorm te lijden hebben gehad van de wereldwijde pandemie. Er zijn er nogal wat die normaal gesproken veel van hun inkomsten halen uit de kantineopbrengsten. Maar die zijn er de afgelopen twee jaar nauwelijks geweest. Je zou zeggen dat er minder gas en stroom verbruikt is in de periodes dat alle activiteiten stilstonden. Wat wij nu willen weten of er voor de gemeente voldoende redenen aanwezig zijn om deze verenigingen hulp te gaan bieden. Daarom stellen wij u de volgende vragen:
Is het college bereid onder verenigingen te inventariseren waar er onder de verenigingen problemen ontstaan die verband houden met de gestegen energiekosten en hoe die problemen er dan uitzien?
Is het college ook bereid na te gaan of en zo ja, hoe de gemeente zo nodig de helpende hand kan bieden?

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.