07 februari 2018

ZORG VOOR OUDEREN

Je bent een hulpbehoevende oudere en je wordt uit het ziekenhuis ontslagen, maar je kunt nog niet naar huis want je moet eerst nog revalideren. Hoe gaat dat dan, waar moet je heen? Wie helpt je daarbij?

Het komt nogal eens voor dat ouderen uit het ziekenhuis worden ontslagen en eerst nog eens moeten revalideren voor ze naar huis kunnen. In principe kan dat in een verpleeghuis. Maar in de praktijk blijkt dat daar lang niet altijd plek is. Wat dan?

Dit is aan de orde gekomen in een overleg met de overkoepelende KBO-afdelingen in de gemeente Gennep. De fractie van het CDA heeft naar aanleiding daarvan vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders. Het komt nogal eens voor dat iemand uit de kring van de betrokken oudere (zelf) een plek gaat regelen als er in het verpleeghuis geen plaats is. Zo kan een zorghotel een optie zijn. Het college schrijft hierover: “Wij vinden het belangrijk dat er mensen uit het netwerk opstaan en naar vermogen een ondersteunende rol en verantwoordelijkheid pakken voor hun naasten”. En dan besluit het college met: “Het Team Toegang kan op basis van de behoefte hierin ondersteunen.”

Op de website van de gemeente Gennep staat over het Team Toegang: Team Toegang is het eerste aanspreekpunt voor zorg en ondersteuning aan inwoners van de gemeente Gennep. Heeft u een vraag of probleem op het gebied van zorg en welzijn, opvoeden en opgroeien, werk en inkomen? Dan kunt u terecht bij Team Toegang. Samen met u gaat een medewerker van Team Toegang op zoek naar een oplossing, die past bij uw persoonlijke situatie en mogelijkheden.

U kunt het Team Toegang telefonisch bereiken (0485 494141). U kunt ook een afspraak maken via de website van de gemeente Gennep. (U kunt dat via deze link vinden http://bit.ly/2GHJgYM)

Als u ervaringen heeft met Team Toegang, en u wilt dat met ons delen, dan stellen we dat zeer op prijs. Mail ze naar jos@sutmuller.nl.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.