Nieuws

Samen aan zet!

Het CDA heeft ooit vier kernwaarden (solidariteit, gespreide verantwoordelijkheid, rentmeesterschap en publieke gerechtigheid) geformuleerd. Ze hebben de tand des tijds glansrijk doorstaan. Voor onze afdeling Raalte is het nog steeds een belangrijke inspiratiebron en tevens de leidraad voor dit verkiezingsprogramma. Dus nu, misschien wel meer dan ooit, zijn we samen aan zet!
CDA Raalte blijft zich onverminderd inzetten voor een gemeente Raalte waar het prettig wonen, werken en leven is. Een gemeenschap die naar elkaar omkijkt en waar we ruimte hebben én bieden aan elkaar. Op z’n Sallands samengevat draait het hier om noaberschap! Daarbij past volgens ons een samenleving waarin gemeente en burgers samen optrekken en ook samen de verantwoordelijkheid dragen.
 

Onze mensen

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.