11 juli 2018

Bijdrage CDA tweede termijn Algemene Beschouwingen

Bijdrage CDA tweede termijn AB Zwartewaterland 5 juli 2018

Voorzitter,

In eerste termijn heeft het CDA de bijdrage breed gehouden en veel benoemd waar, wat ons betreft, geen helderheid qua financiering wordt benoemd in de Kadernota. We gaan dat niet allemaal herhalen maar gaan ervan uit dat in de komende begroting meer duidelijkheid wordt verschaft. 

Wel willen we nog aantal punten aanhalen waar we vanavond wel antwoord op hopen te krijgen,

De beantwoording van de wethouder op onze vraag waar de ondersteuning  voor de voedselbanken uit bekostigd gaat worden was: “dat kan eventueel uit de leefbaarheidsplannen”.  Dat vinden we een heel bijzonder antwoord. Wordt de pot van, straks, 5 ton een vergaarbak waar van alles uit gefinancierd kan worden? 

Er ligt namelijk nog steeds een gereserveerd half miljoen voor ‘leefbaarheidsplannen” zonder enig kader.

Wij vinden leefbaarheidsplannen voor vitale en attractieve kernen enorm belangrijk, maar zonder enig kader geen verantwoordelijk gebruik van gemeenschapsgeld. De voedselbanken extra ondersteunen is goed, maar valt wat ons betreft niet onder leefbare en attractieve kernen. Reserveer dan specifieke middelen voor de voedselbank.

Voorzitter,

als de raad en college nu al van mening verschilt over wat leefbaarheidsplannen precies zijn, zijn wij erg benieuwd naar de visie van de andere fracties en het college op het gebied van leefbaarheid, op die manier wordt er misschien meer duidelijk over het enorme bedrag, een half miljoen ( ———- minus motie PVDA ———) voor leefbaarheidsplannen.

Het CDA zal een voorzet geven;

Laten we het budget voor leefbaarheidsplannen nu eens verdelen over alle buurten in Zwartewaterland. Geef elke buurtverenigingen -onder ondersteuning van de kern coördinatoren- de mogelijkheid om activiteiten te organiseren die de vitaliteit en leefbaarheid van de buurt ondersteunen of verbeteren. Denk aan de speeltuintjes opknappen, bloembakken plaatsen, snoei-avond (zoals deze week op de Kamperzeedijk*) maar ook woensdagmiddagactiviteiten voor de kinderen, een buurtcamping of het opzetten van een buurtkrant. Geef de kern coördinatoren of een uitvoerende instantie de middelen om inwonersinitiatieven vanuit deze buurtverenigingen plaats te laten vinden. De inwoners weten immers zelf het beste wat voor hun buurt het beste is. Voor buurten waar geen buurtverenigingen zijn, en dat zijn er veel, zou het budget in eerste instantie gereserveerd moeten zijn om buurtbewoners te activeren. Zonder regie vanuit de gemeente gaat dit niet snel vanzelf. Een koffietent en een springkussen midden in de buurt plaatsen om met inwoners in contact te komen kost immers ook tijd en geld.

Als we veel van onze inwoners vragen mee te werken aan de vitale en leefbare kernen, laten we ze dan op z’n minst ondersteunen en ook in middelen faciliteren. Boter bij de vis.

Wij horen graag van de andere fracties hoe zij hierover denken.

Verder voorzitter,

Op onze vraag over het budget voor het schoolzwemmen (niet zijnde zwemlessen voor het zwemdiploma) kregen we het antwoord dat dat onder het bewegingsonderwijs valt. Dit moeten de scholen dus zelf gaan bekostigen aangezien er geen middelen voor gereserveerd zijn. Of wordt er geld weggehaald bij de buurtsportcoaches. Of gaan deze ingezet worden bij het schoolzwemmen? U gaat een visie uitwerken over zwemmen en zwembaden, maar zonder budget komt u niet heel ver met een visie.

Alhoewel het coalitieprogramma van CU, SGP en BGZ spreekt van een schuldenlast die verantwoord is verminderd, vinden wij geen heldere doelstelling. Wil je als gemeenteraad je controlerende functie kunnen uitoefenen moeten er duidelijk meetbare punten in een begroting terug te vinden zijn. 

Zwartewaterland heeft een zeer uitgebreid buitengebied, waar agrariërs zorg dragen voor het vitaal en leefbaar houden van ons platteland, daar mag wel wat meer aandacht naar toe dan wat nu in het coalitieprogramma staat. De sector wordt met een hoge ambitie vanuit de coalitie opgezadeld met name op het gebied van duurzaamheid, dierenwelzijn en milieu en landschap. Van enige vorm van goede ondersteuning is verder niets terug te vinden. Behalve dan de opmerking van de wethouder dat de agrarische sector wordt behandeld als iedere andere bedrijfssector. De agrarische is totaal  niet vergelijkbaar met de industriële sector.

Zij zijn de beheerders van het landschap waar u op zondagmiddag doorheen fietst. De tuin van de gemeente Zwartewaterland. Dat wordt nu weggezet als niets anders dan een groen industrieterrein. Volgens mij wordt op de manier de sector ernstig tekort gedaan. Er wordt heel veel van de sector verwacht op gebied van duurzaam, maatschappelijk verantwoord produceren, met oog voor biodiversiteit milieu en landschap. Daar hoort een fatsoenlijk en faciliterend beleid vanuit de gemeente bij.

In vervolg op de laatste twee punten dient het CDA samen met PvdA en de VVD twee moties in.

Tot zover voorzitter

CDA Zwartewaterland

Margreet Bosma

Martijn Riezebosch

Rudi van Zandwijk

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.