Rudi van Zandwijk

Fractievoorzitter

Hallo, ik ben Rudi van Zandwijk, 32 jaar, en geboren en getogen Geallemuuniger, al wil dat niet zeggen dat ik me niet inzet voor de andere kernen in Zwartewaterland.

De afgelopen 4 jaar ben ik gemeenteraadslid in Zwartewaterland geweest. Ik heb mij veel ingezet op de thema’s; zorg en sociaal domein, wonen, jeugd en inwonersparticipatie. Sinds november 2021 heb ik het fractievoorzitterschap overgenomen en ben ik door de CDA leden verkozen tot lijsttrekker voor de verkiezingen van 2022.

Een van de belangrijkste waarden van onze gemeenschap vind ik de betrokkenheid van onze inwoners bij de samenleving. Niet alleen door mee te praten in politieke discussies, maar vooral de manier waarop wij in Zwartewaterland omgaan met elkaar en de manier waarop we samenwerken. Vrijwel elke inwoner van Zwartewaterland doet wel op een-of-andere manier aan vrijwilligerswerk. Door af en toe op het sportveld aan de zijlijn te staan of achter de bar bij de schietvereniging. Door als grootouder de kleinkinderen naar een muziekuitvoering in een ander dorp te brengen of als mantelzorger in de zorg voor een naaste.

Dit betrokken zijn, meedoen en omzien naar een ander vind ik de grootste kracht van onze Zwartewaterlandse samenleving. Ik wil me daar voor (blijven) inzetten. Elke inwoner verdient iemand die naar hem/haar omkijkt. Niemand mogen we vergeten, en allemaal dragen we iets bij aan onze mooie gemeente. Dat drijft mij.

Inwoners kennen mij, naast als raadslid, als oud-jongerenwerker van Zwartewaterland. Waar ik mij altijd heb ingezet in het stimuleren van díe drijfveer bij jongeren. Anderen kennen mij als ‘badmeester’ / vrijwilliger bij de Zwemvereniging in Genemuiden.

De komende jaren zal het onderdeel wonen en de toekomstvisie op Zwartewaterland belangrijke onderwerpen zijn. Ik vind dat inwoners hier een grote stem in moeten hebben. Ook dat is onderdeel van de samenleving zijn: Samen beslissingen maken, zodat we vooruit gaan. Ik ga me hier voor inzetten!

SAMEN VOORUIT!

Met vriendelijke groet,
Rudi van Zandwijk
 

Zoek je contact met onze fractie? Neem gerust contact met me op:

Adres: Valeriaan 16, 8281 LH Genemuiden
E-mail: [email protected] of [email protected]
Telefoon: 06-42 888 880

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.