Joop Schraa

Bestuurslid - Steunfractielid

Mijn naam is Joop Schraa, geboren en getogen in Zwartsluis en sinds een aantal jaren gepensioneerd.

Een CDA- er vanaf het begin
Reeds lid van het CDA sinds de oprichting, inmiddels 46 jaar geleden en betrokken bij de campagne van het CDA voor de eerste verkiezingen op lokaal gebied, toen nog voor de zelfstandige gemeente Zwartsluis. In de laatste periode van het zelfstandige Zwartsluis was ik fractievoorzitter van het CDA in de gemeenteraad van Zwartsluis. Toen ik afscheid nam van de plaatselijke politiek heb ik mij maatschappelijk ingezet in diverse bestuursfuncties op het terrein van onderwijs en in het lokale en bovenlokale kerkenwerk.

Lijstduwer
Vier jaar geleden hebben ze mij gevraagd om het bestuur van het CDA Zwartewaterland te komen versterken in de functie van secretaris. Op deze wijze begon mijn belangstelling voor de lokale politiek weer te groeien. Ik ben trots op de energieke jongeren met veel talent binnen onze partij. Sommige staan op prominente plekken op de kandidatenlijst en ze verdienen uw stem.  Als nestor doe ik  graag mee aan de komende verkiezingen als lijstduwer. Ik zie het als een belangrijke taak om met onze jonge kandidaten binnen de fractie te klankborden en hen met mijn bestuurlijke en politieke ervaring te ondersteunen.

Vertrouwen
Toen ik mij meer dan twintig jaar geleden presenteerde in de raad van Zwartsluis was voor mij een belangrijk thema in de politiek ‘Vertrouwen’. Maar u weet dat het vertrouwen in de politiek in deze tijd behoorlijk onder druk is komen te staan en dat daardoor de geloofwaardigheid in de politiek op een heel laag pitje is komen te staan. Graag wil ik mijn bijdrage leveren om dat vertrouwen waar nodig weer te herstellen.

Komende raadsperiode
In de komende periode wil ik mij inzetten voor een beter, gezonder en socialer Zwartewaterland. Daarnaast wil ik mij o.a. sterk maken in het meedenken en het stimuleren van de planvorming voor voldoende zorgwoningen. Naast de huisvesting voor de ouderen onder ons, zal de zorg waar ouderen een steeds groter beroep op zullen doen binnen onze gemeente de volle aandacht van het CDA verdienen.

Geïnspireerd door de kernwaarden van het CDA
De waarden, recht doen aan een ieder, eigen verantwoordelijkheid dragen en waar nodig gaan voor een gezamenlijke verantwoordelijkheid, het  omzien naar elkaar en het doorgeven wat van waarde is zijn voor mij bepalend in mijn politieke handelen en daar word ik door geïnspireerd. Door ons “zij aan zij” op te stellen, meer “wij” dan ”ik”, kunnen wij  onze samenleving in Zwartewaterland “vooruit” helpen.

Het CDA Zwartewaterland is er voor u!

Joop Schraa
[email protected]

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.