Arend Visscher

Penningmeester - Steunfractielid

Mijn naam is Arend Visscher, geboren op de boerderij in het mooie landelijke Genne. Getrouwd met Gerrita en we kregen 2 zonen Rick en Geert.

We zijn alle dagen druk op de boerderij die we samen runnen, daarnaast ben ik graag bestuurlijk actief in diverse besturen. Het langst daarvan was ik vele jaren actief voor de LTO, de boeren belangenorganisatie. Nog steeds zet ik mij in voor de belangen van de agrarische sector. Met name wat betrefd de ontwikkelingen rondom Natura 2000 gebieden en de veenweidegebieden in onze omgeving.

Daar beginnen ook de grote zorgen wat betreft het toekomstperspectief van de landbouw. We zijn de laatste jaren in een enorm juridisch moeras beland en de stikstof problematiek wordt erg gemakkelijk bij de landbouw over de heg gegooid. De grote uitdaging is om de landbouw voor de lange termijn weer toekomst perspectief te geven. Voor die uitdagingen en vele andere belangrijke vraagstukken in onze mooie gemeente wil ik mij graag inzetten.

Hartelijke groet, 
Arend Visscher.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.