Arjan & Jenneke

Arjan Aalbers

Burgerraadslid - Bestuurssecretaris

Mijn naam is Arjan Aalbers, 28 jaren jong en sinds een dag na mijn geboorte een trotse Hasselter!

Ik ben met veel vreugde werkzaam als projectleider bij Arcadis; een internationaal ingenieurs- en adviesbureau wat zich inzet voor een duurzame gebouwde en natuurlijke leefomgeving. Je kan hierbij denken aan grote, integrale projecten zoals dijkversterkingen of stationsgebieden, maar ook aan kleinere projecten zoals een fietsbrug of de inrichting van een klein park.

Vóór de coronapandemie moest ik voor deze projecten soms het gehele land doorkruizen, maar juist in die periode heb ik er heel bewust voor gekozen om in Hasselt te blijven wonen. Ik ben hier opgegroeid, heb hier door mijn vrouw, familie, sport en kerk mijn sociale netwerk en ben door de corona-ommetjes, het hardlopen en de racefiets het open landschap van onze gemeente alleen maar meer gaan waarderen!

Wat ik hier beschrijf is tegelijk een belangrijke motivatie voor mij om vanuit kennis uit studie en werk en vanuit persoonlijke ervaringen in de kern Hasselt, een bijdrage te leveren aan het Zwartewaterland van nu, maar ook aan het Zwartewaterland van de toekomst. We mogen (en moeten) in mijn beeld zeker dankbaar zijn en genieten van wat we nu hebben, maar vanuit het motto ‘stilzitten is achteruitgang’, lijkt het mij erg belangrijk om nu al goed na te denken waar we naartoe gaan en willen. Voor mij ligt daarbij de focus op het behouden van het prettige en inclusieve woonklimaat voor jong en oud en het investeren in een duurzame toekomst voor de huidige en toekomstige generaties. Dat via o.a. de regionale energietransitie, klimaat adaptief bouwen en het stimuleren en faciliteren van duurzame initiatieven van ondernemers, bedrijven en inwoners.

Dit sluit aan bij de uitdagingen die er vandaag de dag zijn. Ik ben dankbaar dat ik een paar jaar geleden een fijne woning in Hasselt heb kunnen kopen, maar zie bij leeftijdsgenoten die hier ook graag blijven wonen de uitdaging/onmogelijkheid om nog een geschikte woning te vinden. Ook het tegengaan van klimaatverandering en het behouden van de natuurlijke omgeving, zoals het Zwartewater, de slingerende dijken en de open polders gaan mij aan het hart. De beschikbare ruimte in onze gemeente is zeker niet eindig, dus willen wij aan genoemde uitdagingen goed invulling geven, dan vraagt dat van iedereen, maar zeker vanuit de  gemeente als richtinggevende en faciliterende partij, zorgvuldige keuzes.

Het maken van deze keuzes en het benutten van kansen kan de gemeente of ik niet alleen. Dat doen we samen en daarvoor hebben we u nodig. Niet alleen bij de verkiezingen zelf, maar juist ook daarna! Samen met u, met CDA-collega’s en met de andere partijen naar een nog fijner, mooier en duurzamer Zwartewaterland!

Arjan Aalbers

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.