01 maart 2022

CDA Tweede Kamerlid Hilde Palland op bezoek bij OVG in Genemuiden

Afgelopen maandag 28 februari was Hilde Palland, Tweede Kamerlid op bezoek bij OVG in Genemuiden. Samen met ondernemers in de bouw & metaal en de Zwartewaterlandse CDA afdeling werd gesproken over de toekomst van de arbeidsmarkt op het gebied van technische beroepen.

“Daar zijn nog wel uitdagingen”, aldus Freddie Buitenhuis, directeur van OVG. “Met name het vinden van jongeren voor de technische arbeidsmarkt is moeilijk. Als OVG moeten we dus ook zoeken naar andere, creatieve, manieren om kinderen en jongeren warm te maken voor het technische vak.”

Het OVG heeft een initiatief gestart genaamd: Centrum Wetenschap en Techniek. Op deze locatie op het terrein van de OVG is het de bedoeling om schoolgaande kinderen, van de basisschool en het middelbaar beroepsonderwijs in contact te brengen met de technische vakken als timmerman, metselaar en installatiemonteur. “Een soort ontdekhoek. Vooral laagdrempelig en in goed overleg met de (basis)scholen.”, aldus Buitenhuis. “Het is belangrijk dat kinderen vroeg in aanraking komen met techniek en hier enthousiast van worden. De eerste pilots met basisscholen was een succes!”

Hilde Palland, CDA-woordvoerder in de Tweede Kamer met de onderwerpen werkgelegenheid en sociale zaken, vroeg met nadruk naar de problemen waar het OVG tegenaan loopt. Enkele zijn maatschappelijke vraagstukken, zoals de prestatiedrang, en dat ouders hun kinderen steeds meer stimuleren om ‘hoger’ opgeleid te zijn. “Dat is jammer, omdat hoog opgeleid zijn soms niet altijd overeenkomt met de kwaliteiten van het kind. Soms komt iemand veel beter tot zijn recht als hij met zijn handen bezig is en dingen maakt waarvan hij/zij meteen resultaat ziet.” Aldus enkele aanwezige ondernemers. “De regionale samenwerking kan ook beter. Andere opleiders zien het OVG soms als bedreiging, terwijl we beide hetzelfde willen: Goede kwalitatieve werknemers voor de bouw opleiden.”

CDA Lijsttrekker/raadslid Rudi van Zandwijk neemt dat mee in de gesprekken rondom de Regio Zwolle. “Als gemeente kunnen wij de regio stimuleren om meer samen te werken en tot een goede verdeling van beschikbare gelden komen. Niet al het geld moet terecht komen bij de grote ROC’s in Zwolle, maar ook initiatieven zoals de OVG hebben recht op eerlijke verdeling van gelden. Hier worden de vakmensen van de toekomst opgeleid.” Het CDA heeft in haar verkiezingsprogramma opgenomen dat het door wil gaan met de regionale samenwerking in het project Upgrade Jezelf, waar ook OVG bij aangesloten is. “De kansen die dat project biedt op het gebied van opleiden van vakmensen moeten we meer gaan benutten”, aldus Van Zandwijk.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.