25 september 2023

CDA: wel erfmolens, maar niet te hoog!

Donderdagavond sprak de gemeenteraad over het beleid voor kleine zonnestroomsystemen en erfmolens. Als CDA zijn we blij met het raadsvoorstel. Als gemeente verbreden we hiermee de mogelijkheden voor bewoners van (agrarische) erven om in hun eigen duurzame energievoorziening te voorzien. Om tot een goed beleid te komen, vindt het CDA het belangrijk dat we spreken met relevante buurtgemeenten en adviseurs, zoals Het Oversticht en Gebiedscoöperatie IJsseldelta, en hun inzichten mee te wegen. Hun advies is voor ons voor een groot deel leidend in het besluit dat we nemen. Daarnaast bevatte het raadsvoorstel enkele wensen die wij als CDA eerder hebben aangegeven. Een voorbeeld hiervan is om geen erfmolens in/om de woonkernen Kamperzeedijk en Zwartewaterklooster op te nemen en het opnemen van verschillende regels op basis van de verschillende landschapstypes in Zwartewaterland (zonering).

Het raadsvoorstel voldeed in grote lijnen aan die adviezen. Dit op twee punten na waarop wij wijzigingen hebben voorgesteld: de maximale hoogte moet overal duidelijk zijn. Daarnaast willen we dat in het Nationaal Landschap IJsseldelta vastgehouden wordt aan de regels die we opstellen m.b.t. ruimtelijke inpassing en het soort molens dat gebruikt wordt. Onze wijzigingen zouden dat vastleggen. Echter, de andere partijen wilden de maximale hoogtes van erfmolens nóg verder oprekken en aanvullend een afwijkingsbevoegdheid van maximaal 20% toestaan. De hoogtes die hiermee mogelijk worden (36,5m), sluiten niet aan bij het advies van gebiedspartijen en zijn voor het CDA te hoog. Een kleine verhoging konden we steunen, maar wij staan niet achter de hoogtes die hiermee mogelijk worden. Doordat deze wijziging is aangebracht in het raadsvoorstel, hebben wij niet ingestemd met het raadsvoorstel.

Dat is jammer, want als CDA willen wij (agrarische) bewoners van het buitengebied graag de mogelijkheid geven om naast zon-op-dak meer te doen om duurzame energie op te wekken voor eigen gebruik. Dat alleen wel volgens de adviezen van gebiedspartijen die, volgens ons, een passende afweging vormen tussen ‘meeropbrengst voor de eigenaar’ en ‘ruimtelijke inpassing in het landschap’. Desondanks is het door de coalitie aangepaste raadsvoorstel aangenomen. Er komt dus meer ruimte voor erfmolens en daar zijn onze (agrarische) inwoners van het buitengebied bij gebaat! Of de erfmolens “te hoog zijn” zullen we zien als ze er staan…

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.