23 september 2023

Gemeenteraadslid Koen Kerssies stopt als raadslid

Koen Kerssies, gemeenteraadslid voor het CDA in Zwartewaterland heeft bekend gemaakt te stoppen als gemeenteraadslid. Hij maakt dit bekend middels een brief aan de burgemeester als voorzitter van de raad: “Het afgelopen jaar is er veel gebeurd, zowel op werkgebied als privé. Hierdoor merk ik dat ik niet voldoende tijd en aandacht kan geven aan de gemeenteraad. (…) Als ik het ambt van gemeenteraadslid vervul, wil ik daar de tijd en aandacht aan kunnen geven die het verdient. En dat lukt mij op dit moment helaas niet.”

Fractievoorzitter Rudi van Zandwijk: “Als fractie hebben wij begrip voor het besluit van Koen. Een goede balans tussen gezin, werk en het werk als gemeenteraadslid is enorm belangrijk om het werk goed uit te kunnen voeren. Voor Koen lukt dat op dit moment niet, en daar moeten we begrip voor hebben”. Koen hield zich in de gemeenteraad voor het CDA bezig met o.a. de onderwerpen economie, klimaat- en energie, wonen en arbeidsmigranten. “We danken Koen voor zijn inzet en christendemocratische inbreng en wensen hem, en zijn gezin, Gods zegen toe.”

De gesprekken om tot een opvolger te komen zijn inmiddels gestart, het CDA hanteert daarbij uiteraard de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.