03 maart 2019

Kandidaat voor Eerste Kamer Theo Rietkerk spreker op ledenvergadering CDA

Theo Rietkerk staat op plaats 5 van de CDA-lijst met kandidaten voor de Eerste Kamer. Dit werd op 9 februari bekendgemaakt op het partijcongres van de christendemocraten in Amsterdam. Het oud-Tweede Kamerlid en voormalig gedeputeerde is de hoogst genoteerde nieuwkomende man op de kieslijst van het CDA.

De leden van de Eerste Kamer worden gekozen door de Provinciale Statenleden. Met uw stem tijdens de verkiezingen op 20 maart voor de Provinciale Staten oefent u indirect invloed uit op de samenstelling van de Eerste Kamer. 

Hierbij nodigen wij u uit voor de ledenvergadering op

Dinsdag 12 maart 2019 om 20.00 uur in de Korenmolen “De Zwaluw” Stenendijk 7 te Hasselt

AGENDA

1.    Opening.

2.    Vaststellen agenda.

3.    Vaststellen notulen vergadering 16 oktober 2018 (zie bijlage)

4.    Benoeming bestuurslid Arend Visscher.

5.    Jaarverslag 2018 secretaris (zie bijlage) 

6.    Jaarverslag 2018 penningmeester (zie bijlage)

7.    Verslag kascommissie 

PAUZE 

8.    Inleiding Theo Rietkerk  over Economie, Energie en de Eerste Kamer der Staten- Generaal.

9.    Rondvraag.

10.Sluiting.

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.