09 maart 2022

Mastenbroeker Marco van der Vegte kandidaat-wethouder namens het CDA

Als het CDA na de verkiezingen onderdeel is van de gesprekken tot het komen van een coalitie, dan schuift het CDA de Mastenbroeker Marco van der Vegte naar voren als kandidaat wethouder. “Het CDA is een partij die bereid is om verantwoordelijkheid te nemen”, aldus lijsttrekker Rudi van Zandwijk. “Bij verantwoordelijkheid nemen hoort wat ons betreft ook dat het voor de kiezer duidelijk is wie namens de partij in het college plaats zal nemen na de verkiezingen, mochten wij daartoe uitgenodigd worden.”

De 57-jarige Van der Vegte is een bekend gezicht in het buitengebied van Zwartewaterland. Hij was vanuit zijn rol als voorzitter van Polderbelangen Mastenbroek nauw betrokken bij projecten als Belvedere Mastenbroek en daarna de totstandkoming van het Nationaal Landschap IJsseldelta. Bestuurlijke ervaring deed hij op bij de Rabobank en Zorgcoöperatie Klaver4You. Daarnaast was hij van 2011 tot 2019 voor het CDA lid van Provinciale Staten van Overijssel. Momenteel maakt hij deel uit van de Raad van Beheer van Rouveen Kaasspecialiteiten en is ook betrokken bij de Stichting Particuliere Landschapsdiensten IJsseldelta. Marco is getrouwd met Elly en ze hebben 3 kinderen. Hun jongste zoon heeft belangstelling om het melkveehouderijbedrijf voort te zetten, hij zal dan de 7e generatie zijn die op deze plek het stokje overneemt.

“De gemeenschap in Zwartewaterland staat voor grote uitdagingen in het binnen- en buitengebied: stikstof, woningbouw, ruimte voor industrie, energieopwekking, veenweidebodemdaling, CO2-uitstoot, recreatie en natuurontwikkeling. Deze uitdagingen vragen om oplossingen die gedragen worden door de inwoners van onze gemeente. Samen moeten we de keuzes maken waarbij ons doel moet zijn een prettig woon- en werkklimaat in Zwartewaterland. In het buitengebied kunnen we veel problemen oplossen door de agrariër niet als probleem te zien maar als onderdeel van de oplossing. Met elkaar moeten we een duidelijk en effectief beleid voor onze gemeente ontwikkelen waarbij er voldoende perspectief is voor mensen die een woning zoeken, bedrijven die willen uitbreiden en ondernemers in het buitengebied. Wij als CDA zien Zwartewaterland met de kernen Genemuiden, Hasselt, Zwartsluis en de Kamperzeedijk als een mooie gemeente met een uitgesproken identiteit, een sterke industrie, een levendige middenstand en een mooi buitengebied. Kortom, genoeg kansen om er samen iets moois van te maken” aldus Van der Vegte.

Ook het bestuur van het CDA staat unaniem achter de keuze voor Van der Vegte. "We zijn ontzettend blij dat Marco van der Vegte, met zijn grote bestuurlijke ervaring, als wethouder zich in wil zetten voor onze mooie gemeente. Met hem in het college kunnen we verder werken aan een gemeente Zwartewaterland waar men goed kan wonen, werken en recreëren", aldus CDA-voorzitter Dick Visserman.

Lijsttrekker Van Zandwijk heeft te kennen gegeven om in de gemeenteraad plaats te nemen mocht het CDA toetreden tot een coalitie: “Mijn ervaring van de afgelopen 4 jaar in de raad kan daar goed tot zijn recht komen. Ik ga nog graag 4 jaar door in de gemeenteraad”, aldus Van Zandwijk.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.