04 juni 2020

Meepraten over de toekomst van Zwartewaterland - Thema Openbare Ruimte

 De Gemeente Zwartewaterland heeft haar toekomstvisie bekendgemaakt. Hier kunnen inwoners nu hun mening over delen met de gemeente. De komende dagen plaatsen wij onderdelen van deze visie op onze facebookpagina, zodat jullie het kunnen lezen en je mening kunnen achterlaten op de site van gemeente Zwartewaterland.

Thema Openbare Ruimte
Wij gaan voor een openbare ruimte die schoon, heel en veilig is. Een goed onderhouden openbare ruimte ondersteunt de leefbaarheid, de bereikbaarheid, de veiligheid, de economie en recreatie in onze gemeente. Voor openbare verlichting geldt: functioneel, veilig, spaarzaam, en duurzaam verlichten. Daarmee leveren we een bijdrage aan het voorkomen van de lichtvervuiling, vooral in het buitengebied. Lichtvervuiling is het overmatig verlichten van de omgeving in de nacht.

We vinden cultuurhistorisch waardevol groen (bijv. een monumentale boom of historisch park) belangrijk. We willen dit groen herstellen en de historische groenstructuren zo versterken. Een robuuste groenstructuur, met meer biodiversiteit en een groene dooradering van de bebouwing draagt bij aan het weerbaarder maken van de gemeente. Dit helpt tegen de gevolgen van klimaatverandering.

Een belangrijk aandachtspunt is het vergroten van de biodiversiteit. Meer biodiversiteit betekent meer variatie in soorten groen (afwisseling van gras, ruigte, struiken, bomen). Bij het realiseren van deze ambitie willen we de betrokkenheid van inwoners en bedrijven bij groen vergroten. Ook in het groenbeheer is er ruimte voor inwonersparticipatie. We willen inwoners ertoe bewegen verhard oppervlak in te wisselen voor meer en gevarieerd groen. We willen de toegankelijkheid van de natuur en de belevingswaarde van het groen vergroten.

Meer lezen over thema Openbare Ruimte? Ook aandacht specifiek voor Zwartsluis en Kamperzeedijk. Kijk op: https://
www.zwartewaterland.nl/omgevingsvisie-thema-openbare-ruimte/

Heb je opmerkingen? Vul deze vóór 8 juni in op: https://www.zwartewaterland.nl/form/feedback-omgevingsvisie-zwartewaterland/reageren-op-de-omgevingsvisie-0 

(foto Gemeente Zwartewaterland)

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.