26 januari 2022

Raadscolum Rudi van Zandwijk: “De gemeente is met verkeerde dingen bezig”

Woensdag 26 januari 2022 stond Rudi van Zandwijk in De Stadskoerier met de volgende raadscolumn:

“De gemeente is met verkeerde dingen bezig”

“De gemeente is met verkeerde dingen bezig”, las ik in de reacties onder een persbericht uitgegeven door de gemeente. Het was het bericht waar inwoners opgeroepen werden om in een klankbordgroep mee te denken over ‘veilige’ huisvesting voor arbeidsmigranten. De overige reacties lagen veel in de lijn van: “Zorg eerst maar eens voor woningen voor onze eigen jongeren.” Ik begrijp deze reacties goed. En weet je; ik ben het er mee eens. De gemeente geeft soms het gevoel dat het de prioriteiten niet op orde heeft.

Afgelopen donderdag sprak de gemeenteraad over de ‘bouwsteen wonen’. Dit op het verzoek van o.a. het CDA, omdat meerdere partijen bij het vaststellen van de Omgevingsvisie vonden dat het thema wonen niet voldoende uit de verf kwam.

De ambitie die daar is omschreven is het bouwen van 750 woningen tot 2030. Dat aantal woningen komt voort uit het woonbehoefteonderzoek dat de behoefte in kaart heeft gebracht. Wat steeds onbenoemd blijft, is dat in hetzelfde rapport ook het tekort van 800 woningen in 2025 benoemd wordt. Dus op korte termijn is er nóg meer druk op de woningmarkt te verwachten. Die 750 woningen zijn alleen al nodig om onze eigen behoefte in 2030 te voorzien. Tegelijk staan alle seinen in de Regio Zwolle op groen om nóg ambitieuzer te zijn en inwoners van buiten de regio naar onze regio te halen. Dat is goed voor de lokale economie, maar zorgt voor nóg meer vraag op de lokale woningmarkt.

Wat ook niet echt scherp op het netvlies staat is dat er van die 750 woningen, 150 extra sociale huurwoningen nodig zijn. Op sommige huurwoningen in Zwartewaterland zijn nu meer dan 100 inschrijvingen. In 2022 worden er 0 (!) gebouwd. Het bestemmingsplan Tag West-2 (240 woningen, een derde van de behoefte) zou eind vorig jaar behandeld worden: is nog niet besproken. Aantal geplande sociale huurwoningen in dat plan: 0 stuks. Overige concrete bouwplannen van Wetland Wonen: geen!

Dus ja: De gemeente heeft inderdaad haar prioriteiten niet op orde. Het CDA ziet dat en wil dat veranderen. De gemeente heeft visie en concrete plannen nodig. Ideeën zijn er in de samenleving genoeg. Daar zijn we geen ‘woonaanjager’ voor nodig. Maar gewoon daadkracht! En een schop in de grond! U begrijpt het: Stem 16 maart CDA.

Morgen (donderdag) spreekt de gemeenteraad overigens weer over arbeidsmigranten. Het lijkt er op dat de klankbordgroep ook niet goed uit de verf komt…

Rudi van Zandwijk
Lijsttrekker CDA
06-42 888 880

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.