09 november 2022

Inbreng CDA bij de begroting: in samenspraak bruggen bouwen

Tijdens de Provinciale Statenvergadering van 9 november stond onder andere de programmabegroting 2023 op de agenda. Met deze begroting sluiten we een opmerkelijke bestuursperiode af en leggen we een solide basis voor de volgende periode. Fractievoorzitter Chris Westerlaken staat in zijn inbreng bij een paar punten stil, zoals de menselijke maat, de energietransitie, landbouw en een vitaal landelijk gebied met betrouwbare OV-verbindingen.

Lees hieronder de samenvatting of lees hier de hele inbreng van het CDA.

Menselijke maat

Als CDA staan we in deze onzekere tijd tussen de inwoners van Utrecht. Deze tijd vraagt namelijk niet om eenvoudige politiek, maar om het verbinden van verschillen. In ons land, in onze provincie, zijn inwoners altijd in staat geweest om met elkaar problemen op te lossen. Utrecht moet een provincie blijven met de menselijke maat van de lokale samenleving, met oog voor elkaar.

Vitaal landelijk gebied

Het CDA wil dat ons landelijke gebied vitaal en toekomstbestendig blijft. Dat vereist leefbare dorpen en steden met voldoende voorzieningen zoals supermarkten, scholen en ontmoetingsplaatsen. Een vitaal landelijk gebied betekent ook dat boeren er zijn en blijven. Iedere dorp en elke stad krijgt de mogelijkheid voor kleinschalige groei. Met deze groei binnen en buiten de rode contour wordt de leefbaarheid lokaal vitaal gehouden.

Energietransitie

De oorlog in Oekraïne toont op pijnlijke wijze aan dat ons energiestelsel herzien moet worden. Vanuit rentmeesterschap willen we zuinig zijn op onze kwetsbare planeet, zodat volgende generaties veilig en gezond kunnen leven. Daarom willen we dat de provincie Utrecht samen met gemeenten werkt aan de energietransitie.

OV landelijk gebied

Wij vragen al jaren om goede OV verbindingen in het landelijk gebied. OV lijnen die betrouwbaar zijn en altijd rijden. In het landelijk gebied heb je immers geen alternatieve OV lijn wanneer die ene bus per uur voor de zoveelste keer uitvalt. Daarom dienen wij een motie in die vraagt om een strenge handhaving van de afspraken met de OV bedrijven. Lees de motie hier.

Landbouw

Voor agrariërs is het van belang te weten waar de provincie voor staat en wat de randvoorwaarden zijn waarbinnen ze hun bedrijf kunnen ontwikkelen. Wij willen daarom dat de provinciale landbouwvisie de rode draad is in de aanstaande gebiedsgerichte aanpak. De kracht van de Utrechtse landbouw is de menselijke maat. Familiebedrijven passen goed bij de schaal van het Utrechtse landschap en vormen een onmisbare schakel met de toekomst van de landbouw, de natuurontwikkeling en leefbaarheid in onze provincie. Wij willen dat de boeren een onderdeel vormen van de oplossing en niet alleen aangewezen worden als probleem. In onze ogen moet de provincie naast de boer gaan staan en een betrouwbare partner zijn.

In samenspraak bruggen bouwen

Politiek bedrijven betekent altijd bereid te zijn tot het sluiten compromissen. Met het verscherpen in plaats van het overbruggen van verschillen, polariseren in plaats van bruggenbouwen komen we geen stap verder. Het CDA roept dan ook alle partijen die mee willen doen aan een betrouwbaar Provinciaal Bestuur op de komende maanden en jaren vooral te zoeken naar wat ons bindt, versterkt en aanvult en niet naar alleen bezig te zijn met de verschillen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.