Willem
14 april 2022

Van de voorzitter: don't look up!?

Recent hebben wij een nieuwe film gekeken. Titel: “Don’t look up”. Het verhaal gaat over het feit dat er een grote komeet op de aarde af komt en hoe mensen daarop reageren. Ontkenning, relativering, vertrouwen op technologie, verschil creëren, etc. waren de reflexen in deze film. Geen optimistisch beeld over hoe we kunnen reageren op existentieel gevaar. In deze film kijken mensen niet omhoog. Niet het gevaar recht in de ogen kijken om vervolgens vanuit urgentie samen te handelen om zo mogelijk schade te voorkomen, maar naar beneden. 

Het is maar een film. En toch. 

Wat zouden u en jij doen als er gevaar dreigt? Wat zou ik doen? Als onze gezondheid in het geding komt? Als vrede broos is? Als de toekomst van je bedrijf of inkomen niet zeker is? Als… Moeilijke vragen. Actuele vragen ook. We hebben immers net een gezondheidscrisis achter de rug (en wie weet zeker dat COVID-19 definitief achter ons ligt?). De vrede in Europa is verstoord door de brute inval van Rusland in Oekraïne en de verhoudingen in de wereld verschuiven opnieuw. Autocratische krachten laten zich gelden. Produceren is duur geworden door hoge energieprijzen en onze koopkracht (in het bijzonder voor de middengroepen en lage inkomens) is erop achteruitgegaan door hoge inflatie. Ons klimaat wordt nog steeds warmer. Natuurlijk het stikstofvraagstuk dat aan de ene kant onzekerheid geeft voor ondernemerschap (b.v. voor agrarische sector) en anderzijds natuurontwikkeling onder druk zet. En welke betekenis hebben demografische ontwikkelingen voor ons land? Grote vragen in onze tijd. Vragen die recht moeten worden aangekeken door politiek en samenleving. Ze verdienen grote antwoorden. Niet doorschuiven naar de toekomst, maar heldere keuzes. De zoektocht hiernaar en de gezamenlijke kracht om ze op te lossen gaan maar moeizaam. Zeker in gefragmenteerde politieke arena’s. 

Tegelijkertijd, we zullen “omhoog moeten kijken”. Ook als CDA. Moedige politiek om de coöperatieve krachten in onze samenleving verder te brengen en antwoorden te vinden. Antwoorden waarbij belangrijke waarden ons leiden in de zoektocht hiernaar. Vanuit CDA perspectief: publieke gerechtigheid, solidariteit, gespreide verantwoordelijkheid en rentmeesterschap. Het zijn uitgangspunten om richting te geven en om perspectief te kunnen bieden. Dat is wat ons CDA ook te doen staat. Naast het nemen van (bestuurlijke) verantwoordelijkheid ook richting geven voor de mensen in ons land, onze provincie, onze stad of ons dorp. Door verschil te verbinden tussen “staat” en “straat”. Door verschil te verbinden tussen mensen. Geen richting die voorbij gaat aan mensen, maar juist door samen in dialoog te gaan. Dat vraagt om volksvertegenwoordigers en bestuurders die midden in de samenleving staan. Door samen de grote vragen recht aan te kijken. 

Doe jij mee?

Wil jij recht doen, gezond leven bevorderen en verschil verbinden? Dat kan uiteraard op vele plaatsen, maar ook in het provinciale bestuur en in de vier waterschappen in de provincie Utrecht. Van harte uitgenodigd om je kandidaat te stellen voor de Provinciale Staten en het Waterschapsbestuur. Klik hier voor meer informatie.

Tot slot: hoop op het goede

De lente is begonnen en het Paasweekend wacht op ons. Tekenen van hoop. Belangrijk om naast het “aankijken wat er op ons afkomt” dit ook te blijven zien. Nieuw groen. Bloemen die in bloei komen. Langer licht. Het is er ook. Hoop op een goede toekomst! 

Met hartelijke groet, namens het provinciale Dagelijks Bestuur,

Jacco van der Tak

Voorzitter CDA Provincie Utrecht 

Reactie: [email protected] 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.