26 januari 2023

Van de voorzitter: We gaan ervoor!

Beste allen,

Over een kleine twee maanden mogen de inwoners van de provincie Utrecht naar de stembus. Het zijn zonder twijfel belangrijke verkiezingen voor de Staten en Waterschappen. De verantwoordelijkheid van de provincie neemt de komende jaren toe. Of het nu gaat om de energietransitie of het het bereikbaar houden van de gehele provincie. En of het gaat om de gebiedsgerichte aanpak om samen met alle belanghebbenden, zoals de agrarische sector, tot robuuste afspraken te komen. Of om het realiseren van voldoende woningen. Onze plannen voor onze provincie hebben we uitgewerkt in ons verkiezingsprogramma: “Samen verantwoordelijk voor Utrecht”. Ook de vraagstukken in het waterdomein zijn uitdagend. Meer droogte, heftigere periodes met regenval, bodemdaling en complexe keuzes om te komen tot duurzaam waterbeheer. Ook in het waterschapsbestuur hopen we als CDA onze bijdrage te leveren. Zie hierbij onze plannen voor het werkgebied van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. 

Graag wens ik de ruim zeventig CDA-kandidaten die zich beschikbaar hebben gesteld heel veel succes in de komende campagneperiode. We hebben een verhaal te vertellen. Een verhaal dat we alleen samen verder komen bij het oplossen van problemen. Een verhaal dat juist in verwarrende tijden mensen kunnen rekenen op het CDA. Als CDA doen we immers heus niet alles goed, maar nemen wel altijd verantwoordelijkheid én zoeken de dialoog met de samenleving. Als er één partij is die juist de samenleving centraal stelt, en niet overheid of markt, dan is het wel het CDA. Als partij voor en van iedereen. Dat heb ik ook nog gemerkt tijdens de Nieuwjaarsreceptie van onze provinciale afdeling d.d. 13 januari 2023. Wat een grote betrokkenheid en goede sfeer om aan de slag te gaan. We gaan er samen voor!

Afscheid als voorzitter 

Hoewel de campagne langzamerhand op stoom komt, doe ik een stap terug. Of beter gezegd: ik leg mijn taken als provinciaal voorzitter neer. Net wat eerder dan mijn bestuurstermijn, maar de reden is mooi: ik ga aan de slag als burgemeester. De afgelopen jaren heb ik als voorzitter van de provinciale afdeling Utrecht geprobeerd een steentje bij te dragen aan onze partij. Aan ons CDA. Het waren, zowel in de provincie als op landelijk niveau, dynamische tijden. Met plezier heb ik met vele CDA-ers mogen samenwerken. Soms gemoedelijk. Soms was het scherp aan de wind varen. Maar hoe de situatie ook was, ik heb altijd vertrouwen en verbinding mogen ervaren. Veel dank daarvoor! Dankbaar ben ik ook dat we met de Agenda Van Zwol: “Recht doen, gezond leven en verschil verbinden” (september 2021) een goede lijn en toon te pakken hebben. Vanaf 9 februari 2023 wacht mij dus een nieuwe uitdaging. Als burgemeester van en voor de gemeente Barneveld hoop ik mij in te zetten voor deze prachtige, veelzijdige en ondernemende gemeente. Ik wens alle CDA-ers in onze provincie alle goeds. En, daarbij zou ik graag willen opmerken, let een beetje op elkaar en wees wat mild. Dan wacht het CDA een mooie toekomst. In de provincie en in de waterschappen. Ik ga er vanuit dat we elkaar tegen blijven komen!

Opvolging

Vanaf 1 februari 2023 neemt vice-voorzitter Harry Blume ([email protected]) de rol van voorzitter waar. Ondertussen start het Dagelijkse Bestuur de procedure op om een nieuwe provinciale voorzitter te vinden. Ik ben dankbaar dat Harry, als ervaren bestuurder, de voorzittershamer ter hand neemt. Belangrijk, gezien de campagne tot aan 15 maart 2023 en ook met het oog op de fase die daarna ontstaat. Wel of geen deelname aan coalitiebesprekingen in het voorjaar. Samen met de andere bestuursleden blijven zij de schouders zetten onder onze provinciale afdeling! 

Vertrek Rieneke Koperdraat-Gosker

Graag sta ik in mijn “Van de voorzitter” column ook stil bij het aanstaande vertrek van Rieneke Koperdraat-Gosker. Rieneke was de afgelopen jaren onze steunpuntmedewerker voor zowel de Statenfractie als het Dagelijkse Bestuur. Rieneke zet nu een mooie stap in haar loopbaan. Ze gaat per 1 maart 2023 aan de slag als bestuurssecretaris voor een Schoolbestuur in Emmeloord. Vanaf deze plaats een woord van dank voor haar plezierige en constructieve bijdrage in de afgelopen jaren. Een rots in de branding! Het Dagelijks Bestuur en de Statenfractie gaan ook op zoek naar een nieuwe (betaalde) steunpuntmedewerker. 

Tot slot wens ik u en jou alle goeds en ga er vanuit dat we elkaar blijven tegenkomen! 

Met dank en hartelijke groet, namens het Dagelijkse Bestuur,

Jacco van der Tak

Voorzitter CDA provincie Utrecht

Reactie: [email protected]

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.