05 mei 2021

Geen ja of nee over referendum...

Referendum; ja of nee?

Op 29 april 2021 stond de nieuwe referendumverordening op de agenda van de gemeenteraad. Opmerkelijk was dat D66 net voor de vergadering verzocht het onderwerp van de agenda te halen. Een raadswerkgroep zou dan een beter voorstel moeten voorbereiden.

Omdat er inmiddels al zes wijzigingsvoorstellen op het voorstel van het college waren ingediend, ontlokte dit het CDA de reactie dat de raad blijkbaar zelf niet in staat is tot een simpel ja of nee op een collegevoorstel. En dat terwijl een referendum zelf vaak neerkomt op een “ja” of “nee” op een “best wel ingewikkeld” onderwerp.

Vaak wordt een referendum gezien als hét democratisch instrument om inspraak te regelen. Het CDA staat daar meer genuanceerd in. Essentieel is welke vraag je in een referendum aan de inwoners voorlegt.

Het CDA vindt het belangrijker dat we als gemeente moeite doen inwoners  vroeg bij vraagstukken, dilemma’s en besluiten te betrekken. Waarbij we moeten beseffen dat niet iedereen tevreden kan worden gesteld.

Maar het begint bij een betrouwbare overheid, die van te voren regels opstelt en zich daar ook zelf aan houdt. In Soest is dat helaas niet altijd het geval.

Het CDA denkt graag verder hoe we onze inwoners op een goede wijze kunnen betrekken bij besluitvorming en bij de effecten van de genomen besluiten. Daar hoort bij dat de gemeenteraad haar controlerende taak scherp uitoefent, of je nu als partij in de coalitie zit of niet. Net als in de Tweede Kamer moet ook in de gemeente de raad meer een tegenmacht worden.

Een mooi onderwerp voor de verkiezingen van komend voorjaar!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.