Ondernemen

STERK IN ONDERNEMEN

Het CDA is trots op de ondernemers in het midden en klein bedrijf. Hun ondernemingszin brengt dynamiek en werkgelegenheid in onze dorpen en maakt ons aantrekkelijk als vestigingsplaats voor startende, innovatieve ondernemers en nieuwe inwoners. De lokale infrastructuur moet economische ontwikkelingen mogelijk maken en ondersteunen. Inhaken op toekomstgerichte thema’s als de economie van duurzaamheid, versterkt dan het lokale ondernemerschap.

Het CDA wil:

  • Het voorzieningenniveau in Soesterberg verhogen. Daarom kijken we met het burgerinitiatief Samen voor Soesterberg en De Linde waar en hoe dit mogelijk is.
  • Werkgelegenheid bevorderen in innovatieve en veelbelovende sectoren (zoals de energietransitie, klimaatadaptatie en innovatief bouwen).
  • Winkeliers en ondernemers (waaronder zzp’ers) steun bieden om 'corona' weer te boven te komen. Daarom handhaven en versterken we de bestaande winkelgebieden en ontmoetingsplekken. Bijv. door een andere inrichting of een mix van functies. We creëren geen kunstmatige centra (zoals op de Dalweg).
  • Gelden die we ontvangen uit Den Haag om problemen te verminderen die corona heeft veroorzaakt volledig gebruiken voor wie het bedoeld is: Ondernemers, verenigingen etc. die in nood zijn.
  • Een aantrekkelijk ondernemersklimaat bevorderen door actieve lobby en samenwerking in de regio te bevorderen. Dit wordt een belangrijke taak van een lid van het college.

 

Voor de agrarische ondernemers.

Het CDA wil :

  • De agrarische ondernemers zien als rentmeesters én toptechnologen. Daarom bieden we voldoende (ondernemers-)ruimte voor boeren die circulair en natuurvriendelijk door willen werken.
  • Het agrarisch landschap (waaronder de Eng en wat wij de ‘polder’ noemen) maximaal toegankelijk houden voor agrarische bedrijfsvoering. De agrariërs hebben een groot deel van ons landschap vormgegeven.
  • Initiatieven bevorderen voor een circulaire economie. Hierbij gaan we op een duurzame manier met elkaar, met materiaal en diensten om. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.