Betrouwbare overheid

VERTROUWEN VERSTERKEN

Het CDA staat pal voor de rechtsstaat als onmisbare voorwaarde voor de bescherming van menselijke waardigheid. De overheid is er om samenleven mogelijk te maken voor ons allemaal. De overheid bestrijdt onrecht, is rechtvaardig en zorgt voor mensen die kwetsbaar en afhankelijk zijn. Voor het CDA zijn dat kerntaken van een dienstbare gemeente.

Vertrouwen in de gemeente

Het CDA wil in Soest en Soesterberg het vertrouwen in de gemeente versterken en de afstand tussen bestuur en inwoners verkleinen. Het inzetten van expertise en creativiteit van inwoners leidt vaak tot sterkere plannen en meer draagvlak. Als geluisterd wordt én wordt meegedacht leidt dat tot meer vertrouwen. Een gemeente dus die burgers benadert met open vizier en niet met dichtgetimmerde voorstellen. Blijven luisteren.

In dat licht is het een optie grondig de consequenties te onderzoeken van het niet of minder bebouwen van het terrein Oude Tempel.

Veiligheid

Goede (zichtbare) inzet van gemeentelijke handhavers en wijkagenten helpt de veiligheid te vergroten. Belangrijk is ook een snel herstel van schade en het verhalen op de vandalen.

Een andere pijler bij veiligheid is preventie, zoals de inzet van jongerencoaches. Een derde pijler is een veilig ingerichte omgeving voor iedereen of je wel of niet ondersteuning nodig hebt (bijv. stok, rollator) geleidehond). De openbare ruimte is van en voor iedereen.

 

Het CDA wil:

  • Een dienstbare gemeente waarmee makkelijk contact wordt gelegd. De gemeente dient oog te hebben voor de inwoner en zijn of haar vraag.
  • Een beter toegankelijke gemeente. Daarom is de gemeente telefonisch bereikbaar op zijn minst tijdens kantooruren.
  • Een afhandeling van vragen, verzoeken, klachten zo ingericht dat burgers altijd weten waar ze aan toe zijn.
  • Een gemeente met een meewerkende houding ten aanzien van bewonersinitiatieven en alle huisvestingsprojecten, groot of klein in omvang.
  • In Soesterberg een plek waar Soesterbergers terecht kunnen voor relevante gemeentelijke dienstverlening.
  • De jeugd bij gemeentelijke vraagstukken betrekken door het instellen van een jongerenraad.
  • Elk gemeentelijk voorstel of plan beginnen met de vraag wie er vanaf het eerste begin bij betrokken wordt en hoe.
  • Overlast in de omgeving terugdringen. Daarom is verhalen op vandalen en snel herstel hard nodig.
  • Voor elke wijk een verkeersplan dat inzicht geeft in onveilige situaties en die aanpakt (bijv. verkeer remmende maatregelen, toegankelijke stoepen).

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.