Peter Lucas

Fractievoorzitter/raadslid

“Aandacht en zorg voor elkaar maken Soest en Soestberg aantrekkelijk dorpen om te wonen voor jong en oud”

Met Fredérique, groepsleerkracht op de Werveling, woon ik meer dan 25 jaar in Soest. Eén van onze twee dochters woont thuis en studeert in Amsterdam. Mijn achtergrond ligt bij ruimtelijke ordening en onderwijs (o.a. leraar Griftland College en Baarns Lyceum). Ik werk nu als adviseur voor de VO-raad.

Vanaf 2010 ben ik CDA-raadslid en zorg, welzijn, vrijwilligerswerk, wonen voor ouderen, onderwijs, burgerparticipatie en financiën hebben mijn speciale aandacht.

Ons verkiezingsprogramma gaat uit van christelijk-sociale waarden en traditie. De belangrijkste thema’s in ons programma voor 2018 – 2022 zijn Zorg voor elkaar, Wonen, Duurzaamheid en Veiligheid. Het CDA is een brede lokale volkspartij, met stevige wortels in de Soester samenleving. Het CDA is er voor iedereen die mee wil doen in onze gemeente. Dat alles maakt dat het mijn partij is.

Met elkaar zorgen we dat Soest en Soesterberg aantrekkelijke en vitale dorpen blijven.

Dat onze kinderen kunnen opgroeien, sporten en naar school gaan en onze ouderen hier kunnen blijven wonen. Dat laaggeletterdheid wordt aangepakt en vrijwilligers en mantelzorgers worden ondersteund, bijvoorbeeld met een respijthuis. Dat kwetsbare inwoners ondersteuning krijgen en dat we zorgen voor onze senioren, bijvoorbeeld door het regelen van zorg aan huis en het bestrijden van eenzaamheid en onveiligheid bestrijden zodat we leefbare wijken hebben voor iedereen.

Zorg en wonen zijn sterk verbonden, want je kunt zorgen voor elkaar, voor je naaste, als je er ook “naast” woont, als je elkaar kent. Daarom is een goed huisvestingsbeleid belangrijk. Als ouderen langer thuis wonen moeten woningen en wijken daar wel geschikt voor zijn.

Als we dit alles voor elkaar willen en met elkaar aan oplossingen werken, komt het voor elkaar.

Ik zet mij er voor in dat we met elkaar van Soest en Soesterberg mooie dorpen maken.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.