Sport en Cultuur

Sport en cultuur

Sport brengt mensen letterlijk in beweging, draagt bij aan gezondheid, zorgt voor ontspanning en ontmoeting en heeft daarmee ook een grote maatschappelijke waarde. Belangrijk is dat iedereen kan deelnemen. Dat geldt ook voor cultuur. Meedoen of er van genieten geeft het leven kleur, verrast en verbindt. Scholen zijn vaak een sterk bindende factor in een wijk. Dan moeten scholen wel voldoende levenskrachtig zijn en ruimte kunnen bieden aan de kinderen op school.

Het CDA wil:

  • Samenwerking ondersteunen tussen organisaties (bedrijven, bibliotheek, burgerinitiatieven, verenigingen, religieuze instellingen) die kwetsbare mensen ondersteunen en bij de samenleving wil betrekken.
  • Dat iedereen aan sport kan doen. Daarom ondersteunen we bestaande of nieuwe programma’s die doelgroepen als ouderen of jeugd daartoe stimuleren.
  • De brede betekenis van sport en bewegen voor het welzijn van jong en oud centraal stellen bij sport. Daarom is een nieuwe sportvisie nodig waarbij het bestaande sportakkoord wordt meegenomen.
  • Kunst en cultuur met aandacht voor cultuureducatie, kansengelijkheid en een kijk op ons cultureel erfgoed. Daarom is een cultuurvisie nodig met die uitgangspunten, opgesteld mét het veld.
  • Aandacht voor cultureel en historisch erfgoed.
  • Sportclubs en culturele instellingen ondersteunen bij de gevolgen van de coronacrisis. Daarom verdienen ze ook na de crisis voldoende en blijvende aandacht om overleven mogelijk te maken

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.