Verkiezingsprogramma 2018-2022

Op 21 maart 2018 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats.

 

Wij nemen u graag mee in onze visie op onze mooie gemeente. In dit programma leest u waar het CDA de komende vier jaar op inzet en wat dat u als inwoner biedt. Het CDA is een moderne volkspartij, sterk geworteld in de Soester samenleving.

Een betrouwbare partij ook, die bereid is verantwoordelijkheid te nemen voor deelname aan het gemeentebestuur. Voor het CDA staat centraal dat de kern van het samenleven, in Soest, Soesterberg of waar dan ook, is dat mensen betrokken zijn, of het nu gaat om gezin, werk, vereniging, geloofsgemeenschop, de wijk of het dorp. Het CDA wil die betrokkenheid van onze inwoners versterken.

Het CDA is een lokale partij voor iedereen die wil meedoen in onze gemeente. Het CDA is een christendemocratische partij en in de bijbel en de christelijke-sociale traditie zien we blijvende bronnen voor zingeving, inspiratie en spiritualiteit, zowel voor religieus als niet-religieus georiënteerde inwoners. Het CDA maakte tussen 2014-2018 met D66, VVD en Soest 2002 deel uit van het college van B&W en is trots op wat er is bereikt; veel van onze verkiezingspunten zijn gerealiseerd. deze punten kunt u in dit programma nog eens teruglezen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.