Groen Soest

Het CDA wil:

op het gebied van bouwen

  • Waardevolle gebieden als het Soester Hoogveen, de Eng, de Soester Duinen en de bossen blijvend beschermen.
  • Klimaatneutraal bouwen als norm.

 

op het gebied van ondernemen:

  • Geen grote windmolens, die missen draagvlak.
  • Zonnepanelen op zoveel mogelijk daken en niet in het open landschap en in de buurt van weidegrond.

 

op het gebied van vertrouwen in de gemeente, met open vizier en zonder dichtgetimmerde voorstellen:

  • In dat licht is het een optie grondig de consequenties te onderzoeken van het niet- of minder bebouwen van het terrein Oude Tempel.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.