Wonen

Woningbouw

Wij willen voldoende woningen voor starters, senioren en gezinnen. Woningen in het betaalbare middensegment en koop- en huurwoningen. Met levensloopbestendige woningen zorgen we voor een thuis in Soest voor iedereen.

Ook in Soest zit de woningmarkt op slot. Als dat niet verandert moeten senioren als ze hier willen blijven omdat ze hier hun netwerk hebben, hun mogelijk te grote woningen blijven bewonen. Starters zijn dan gedwongen onze gemeente te verlaten. Dat willen we niet. Wat nodig is, is een gevarieerde samenstelling van de bevolking. Al is het maar om voorzieningen op peil te houden. Het CDA wil actie. De Omgevingsvisie uit 2021 is duidelijk; tot 2040 jaarlijks minstens 100 tot 200 woningen erbij in Soest, alleen al om onze Soester manier van leven te behouden. Meer dan 1000 extra voordeuren in 2030!

In Soesterberg is de afgelopen jaren al veel gebouwd. Voor Soest is een inhaalslag noodzakelijk.

Het CDA wil:

  • Een gezonde en leefbare omgeving. Daarom behouden we groen in de wijken, ook voor recreëren en sport
  • Bouwen op het TBS-terrein en in het Dalweggebied. Daar kan een thuis komen voor veel starters en senioren. En samen met buurt)bewoners zoeken we naar geschikte locaties ‘om de hoek’.
  • Meer variatie in aantrekkelijke, levensloopbestendige woningen. Daarom kijken we positief naar mantelzorgwoningen, tiny houses, knarrenhofjes, etc. en een mogelijke mix daarvan in nieuwe (en bestaande) wijkjes.
  • Meer zorgwoningen die het gat opvullen tussen thuis wonen en verpleeghuiszorg. Daar gaan we met bijv. COSBO, SWOS een plan voor maken.
  • Soest niet volbouwen. Daarom kijken we hoe we de rode contouren minder knellend maken. Een betere balans is nodig tussen alles vol bouwen in de kern en alle openlaten daarbuiten.
  • Kijken naar mogelijkheden voor woningbouw aan de randen van Soest zoals de Maten, de Schans, de Meent.
  • Kindvriendelijke buurten met natuurlijke speelelementen.Waardevolle gebieden als het Soester Hoogveen, de Eng, de Soester Duinen en de bossen blijvend beschermen.
  • Klimaatneutraal bouwen als norm.
  • Een college dat initiatief neemt.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.