Veiligheid

Veiligheid

Goede (zichtbare) inzet van gemeentelijke handhavers en wijkagenten helpt de veiligheid te vergroten. Belangrijk is ook een snel herstel van schade en het verhalen op de vandalen. Een andere pijler bij veiligheid is preventie, zoals de inzet van jongerencoaches. Een derde pijler is een veilig ingerichte omgeving voor iedereen of je wel of niet ondersteuning nodig hebt (bijv. stok, rollator) geleidehond).

De openbare ruimte is van en voor iedereen

Het CDA wil:

  • Overlast in de omgeving terugdringen. Daarom is verhalen op vandalen en snel herstel hard nodig.
  • Voor elke wijk een verkeersplan dat inzicht geeft in onveilige situaties en die aanpakt (bijv. verkeer remmende maatregelen, toegankelijke stoepen).

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.