Burger centraal

DE BURGER CENTRAAL!

In dit verkiezingsprogramma geven wij inzicht in de plannen die wij voor Soest en Soesterberg hebben. Het programma is gebaseerd op wat wij van inwoners en organisaties hebben gehoord over wat goed gaat, maar vooral wat anders of beter zou moeten. De rode draad in ons programma zijn onze inwoners, u staat voor ons centraal!

Of u nu actief bent in de eigen familie, uw bedrijf, buurt, vriendenkring, sportclub of vereniging of niet actief bent. We hebben deze speerpunten bezien vanuit onze uitgangspunten: solidariteit, gespreide verantwoordelijkheid, publieke gerechtigheid en rentmeesterschap. In het programma komen ze terug. Voor het CDA is besturen: samen besturen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.