05 mei 2021

De toekomst van Soest en Soesterberg

Kwaliteiten voor de toekomst van Soest en Soesterberg

In de aanloop naar de opmaak van de omgevingsvisie heeft de gemeenteraad in april het document met daarin de kwaliteiten voor Soest en Soesterberg vastgesteld.

In dit document werden de belangrijkste kwaliteiten van onze mooie gemeente beschreven. Het document was het eindproduct van een lange periode van participatie. Heel veel verschillende inwoners en organisaties hebben hun input gegeven. Het document biedt dan ook voor ieder wat wils. Zowel de inwoners met een sterke voorkeur voor een groene gemeente, als de inwoners die meer bedrijvigheid en woningbouw eisen, worden bediend.

Het CDA was vooral blij met de vele handreikingen die in het document werden gedaan om de discussie groen versus rood te beslechten. Onze inwoners zien kansen om met behoud van het groene karakter van ons dorp te investeren in meer woningbouw en meer leefbaarheid. Ook wat het CDA betreft worden belangrijke natuurwaarden zoals de Soester Duinen en het Soester Hoogveen vanzelfsprekend beschermd. Tegelijkertijd geldt op plekken waar we uitkijken op een groene ‘leegte’ of ‘woestijn’ we moeten investeren in méér biodiversiteit, méér recreatie en méér natuur. Op de randen van die plekken moet het dan ook mogelijk worden om woningbouw toe te staan. Grote windmolens en zonnevelden aan de randen van Soest zijn wat het CDA betreft onbespreekbaar. Wel wil het CDA met open vizier een open dialoog aangaan om veel meer woningbouw in onze gemeente te realiseren. Inbreidingslocaties bieden niet langer uitkomst. Woningbouw kan bij ons rekenen op een ‘Ja, mits’ in plaats van een ‘Nee, tenzij’. Het mag duidelijk zijn dat Soesterberg al een enorme opgave heeft opgepakt, het wordt tijd dat Soest de bouwhelm opzet. 

Kortom: Bouwen, Bouwen, Bouwen zodat ook onze kinderen en kleinkinderen een eigen plek kunnen bemachtigen op de Soesterse woningmarkt. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.