19 december 2020

CDA: "Luid kerkklokken tijdens oud en nieuw" #nietalleen

In navolging op de landelijke oproep van het CDA, heeft Peter Lucas namens de CDA fractie afgelopen donderdag 17 december aan Burgemeester en Wethouders de vraag gesteld mee te werken aan het luiden van de kerkklokken in Soest en Soesterberg. Dit is positief ontvangen door Burgemeester Metz.

 

onderstaand de tekst conform artikel 47 van het reglement van orde.

 

Van: CDA fractie Soest-Soesterberg
lucap@soest.nl

Aan:  College van burgemeester en wethouders van de gemeente Soest
Betreft: Vragen conform artikel 47 van het regelement van orde;Luiden van de kerkklokken in de gemeente Soest met Nieuwjaar 

Datum 16 december 2020 

Geacht college, 

Er is veel onzekerheid over wat het nieuwe jaar ons gaat brengen. De komende jaarwisseling wordt in ieder geval anders dan andere jaren; soberder, stiller. Ook in Soest en Soestberg; geen vuurwerk, geen carbid, geen festiviteiten.
De CDA-fractie heeft daar alle begrip voor; het is een moeilijk jaar en dat vergt moeilijke beslissingen. Dat we fysiek afstand moeten houden: wie zou die maatregel niet nu al willen terugdraaien? Helaas kan dat nu niet, hoe graag we dat ook wensen. De CDA-fractie wil kijken wat nu wél kan.
Deze bijzondere periode vraagt om creativiteit en flexibiliteit, uiteraard binnen alle geldende voorschriften. 

 

In onze gemeente hebben we vele prachtige kerkgebouwen. Het zou mooi zijn als we dat erfgoed in kunnen zetten om iedereen op een speciale manier een goed Oud en Nieuw toe te wensen. Van oudsher dient het luiden van de klok om de inwoners ergens op te attenderen. En het aanbreken van een nieuw jaar is toch iets waar velen nu naar uitkijken. 

 

Kerkklokken worden óók gezien als een teken van hoop en teken van eenheid. Zo werden in het voorjaar van 2020 tot Pinksteren in Soest op een aantal woensdagen om 19.00 kerkklokken geluid, als teken van hoop en bemoediging. 

Het CDA heeft het idee opgevat om op slag van Nieuwjaar de kerkklokken in Soest en Soesterberg (weer) te laten luiden. Dit idee is afkomstig van een aantal CDA-afdelingen in de provincie Utrecht zoals de CDA-fractie in Baarn.Tegen deze achtergrond hebben we de volgende vragen aan het college; 

1 Is het college bereid om eventuele organisatorische of juridische hobbels weg te nemen die het luiden kunnen belemmeren?
2 Is het college bereid te zorgen dat de klokken van de Oude Kerk geluid worden om middernacht in de nacht van Oud en Nieuw?
Voor de duidelijkheid; De toren van de Oude Kerk is van de burgerlijke gemeente en niet van de kerkelijke gemeente.
3 Is het college bereid contact op te nemen met de verschillende geloofsgemeenschappen in Soest en Soesterberg om te vragen de klokken
om middernacht te luiden en om evt. bestaande belemmeringen weg te nemen? 

Vooruitlopend op een positief antwoord van uw college hebben wij contact gelegd met enkele geloofsgemeenschappen. Hieruit is een positieve houding naar voren gekomen om de kerkklokken te laten luiden. 

U bij voorbaat dankend voor de beantwoording, 

Met vriendelijke groet, 

Namens de CDA-fractie Peter Lucas

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.