25 februari 2018

Resultaten van de afgelopen raadsperiode dankzij het CDA

Concrete resultaten van de afgelopen raadsperiode met het CDA in de coalitie.

De overheveling van zorgtaken naar de gemeente is in Soest geleidelijk ingevoerd met zo min mogelijk negatieve gevolgen voor de inwoners.

Er is een ruimhartig beleid in het sociaal domein omdat er dankzij het CDA een financiële buffer was van 2 miljoen euro.

Er wordt gereserveerd voor de (ver)nieuwbouw van scholen in Soest en Soesterberg, de Buut en de Wegwijzer in Overhees worden al op duurzame wijze verbouwd.

Een ambitieus, integraal en meerjarig plan van aanpak gaat van Smitsveen een wijk maken waar het prettig wonen is. Hiervoor is voldoende geld gereserveerd.

Er wordt weer in (achterstallig) wegonderhoud geïnvesteerd. Dit heeft onder andere geleid tot de reconstructie van de Wieksloterweg.

De N237 in Soesterberg is ondertunneld waardoor Soesterberg weer ruimtelijk één dorp is. Het tunneldak wordt voorzien van een prachtig park met een monument dat herinnert aan de geschiedenis van het vliegdorp.

De Linde is een mooie sociaal-culturele voorziening geworden.

Er wordt volop gebouwd, en niet alleen in Soesterberg.

In Soesterberg worden de plannen met het Dorpshart uitgevoerd op de wijze die de Soesterbergers zelf hebben kozen.

Geen onbetaalbare tunnel bij Soest –Zuid dit is van de baan en er wordt gewerkt aan het optimaal maken van de verkeersituatie ter plaatse en bij het kruispunt Soesterbergsestraat.

De lasten voor de inwoners zijn laag gehouden en zijn vergeleken met andere gemeenten laag.

De bezuinigingen op groenonderhoud zijn in deze raadsperiode niet uitgevoerd.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.