08 mei 2021

Rommelt het bij RMN?

Het CDA heeft naar aanleiding van een enorm tekort op de begroting van de RMN vragen gesteld aan het college nadat bleek dat deze kosten vooral met personeelszaken te maken hebben. Deze vragen hadden betrekking op de personeelsomstandigheden en het ontstaan van deze enorme kostenoverschrijding.

De beantwoording van deze vragen neemt de zorgen niet weg, sterker nog, de extra kosten van € 900.000,00  in drie jaar voor verwijtbaar handelen, arbeidsconflicten en langdurig ziekte maakt de zorgen om de situatie binnen RMN alleen maar groter. En dit bedrag is nog exclusief kosten voor juridische ondersteuning. Uiteindelijk draaien de inwoners voor deze kosten op.

Het CDA maakt zich zorgen over de controle, hoe kan het dat na de artikel 46 vragen van het CDA naar buiten komt dat er 9 ton aan frictiekosten te verwachten is, had hier vanuit het dagelijks bestuur meer zicht op moeten zijn?

Het CDA is van mening dat RMN bij uitstek een uitvoeringsorganisatie is. Dit doet de RMN ook uitstekend. Advisering en strategische besluitvorming hoort op een andere wijze te worden georganiseerd.

 Is hiermee de spreekwoordelijke deksel van de kliko open gezet?

Het CDA heeft onlangs de wethouder gevraagd naar het in 2020 uitgevoerde werknemerstevredenheidsonderzoek, de gemeenten zijn opdrachtgever van de RMN, en indirect verantwoordelijk voor de financiën en de medewerkers.Uiteindelijk zal er iets moeten gebeuren om deze misstanden in de toekomst te voorkomen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.