30 april 2021

Sluiting PWA-school

Vrije schoolkeuze en sluiting van de PWA

Ondanks het jarenlang lage aantal leerlingen (55) kwam de in april aangekondigde sluiting van basisschool Prins Willem Alexander (PWA) in ’t Hart een verrassing. Het schoolbestuur STEV moet vanuit de zorgplicht voor alle leerlingen een andere school regelen en de ouders vroegen zich af of ze niet zelf een keuze konden maken voor een school. Met die vraag benaderden ze ook het CDA.

Als raad hebben we onlangs het integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) aangenomen, een plan voor de komende 15 jaar wat betreft renovatie of uitbreiding van scholen. De PWA bleef in dat plan naar verwachting op circa 55 leerlingen steken.

Bij het IHP is een door het CDA ingediende motie aangenomen die stelt niet alleen uit te gaan van een maximaal aantal leerlingen, maar ook rekening te houden met de vrije schoolkeuze van ouders voor een school.

Dit vraagstuk van een vrije schoolkeuze speelt nu voor de ouders van de PWA. Want scholen in de buurt waar de ouders dan naar toe zouden willen, hebben weinig plek. Inmiddels zijn al wel veel van de kinderen geplaatst, maar sommigen moeten naar een school van de vijfde keuze.

De kwestie roept de vraag op wat je als gemeenteraad kan doen als een school sluit of als een school zo in trek raakt dat er daar een tekort aan lesruimte is. Bouwen we dan bij of sturen we kinderen naar een school waar men eigenlijk niet naar toe wil?

De vraag is of wethouder Dijkhuizen zich genoeg inspant. Alleen maar zeggen dat er niets meer mag worden bijgebouwd omdat we het IHP hebben, helpt niet echt.

Als CDA vinden we het belangrijk dat het gebouw van de PWA voor onderwijs of opvang behouden blijft. Ook zullen we er op letten of bij andere scholen niet toch ruimtegebrek gaat ontstaan. Wij vinden dat een vrije keuze van ouders voor een school verbouw of uitbreiding van scholen niet in de weg mag staan.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.