De lokale politiek gaat over: veilige, leefbare wijken. Daarom zijn we tégen verloedering en vóór een schone wijk. Tégen eenzaamheid en vóór de saamhorigheid. Geven we prioriteit aan sterke verenigingen en maken werk van een ‘afpakken-en- opbouwen-programma’. Crimineel geld investeren we in wijkvoorzieningen en in een studiefonds voor jongeren die aan hun toekomst willen bouwen.

Minstens zo belangrijk voor de leefbaarheid is de lokale zorg. We moeten scherp zijn op het behoud van óns ziekenhuis en de ondersteuning van mantelzorgers verder uitbreiden.

Zoetermeer moet veel woningen bouwen. Daarbij geven wij prioriteit aan betaalbaarheid én leefbaarheid. Iedereen wil wonen in een buurt met voldoende scholen, gezondheids- en buurtcentra en speeltuinen.

Rechtvaardig en veilig

Iedereen moet veilig in Zoetermeer kunnen wonen. Eerlijk en hard werken moet lonen. Ondermijning door criminele groepjes en benden moet hard worden aangepakt. Maar straffen alleen helpt niet, er moet ook hoop op een goede toekomst zijn. We willen dit aan elkaar koppelen door het ‘afpakken en opbouwen’ programma. Het geld van criminelen investeren we in wijkvoorzieningen en in een studiefonds voor jongeren die aan hun toekomst willen bouwen.

Gezonde en leefbare stad

Zoetermeer gaat veel bouwen en dat is nodig. Daarmee zijn we er niet. We willen ook dat er bij nieuwbouwprojecten plaats is voor maatschappelijke en culturele voorzieningen. We willen dat er een checklist komt met voorzieningen die verplicht aanwezig moeten zijn. Van sportterreinen, scholen, gezondheids- en buurtcentra tot speelvoorzieningen en plekken waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, leren kennen en omzien naar elkaar.

Zekerheid van zorg

Zorgen voor elkaar, is het fundament onder onze samenleving. We hebben elkaar nodig. Hiermee kunnen we iedere uitdaging aan. Wij staan voor een stad waar mensen naar elkaar omzien, waar iedereen meetelt en waar het niet gaat om jij of ik, maar juist om het ‘wij’.

Daarom willen we zorg altijd dichtbij, inlooppunten in iedere wijk. Als u een ander steunt, mag ook zelf op steun rekenen. Dat betekent respijtzorg, een waardering, een gratis parkeervergunning en een jaarlijks feest.

Onze kandidaten

Het laatste campagnenieuws

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.