Gemengde economie

CDA Westerveld kiest voor een goede balans tussen de landbouweconomie, recreatie en natuurontwikkeling en geen verhoging van de toeristenbelasting. Het CDA pleit voor één aanspreekpunt/frontoffice binnen de gemeente voor vragen om ondersteuning; geen paarse krokodil en geen black box. Die frontoffice is digitaal, telefonisch en fysiek toegankelijk voor ondernemers en zorgaanbieders met vragen aan de gemeente of met ideeën hoe werkgelegenheid kan worden gecreëerd en/of zorg kan worden aangeboden. Deze aanpak moet vanzelfsprekend ook blijven gelden voor inwoners die aankloppen bij de gemeente voor ondersteuning.

Als het gaat om bouwvergunningen kiest CDA Westerveld er voor te werken met gecertificeerde architecten en aannemers. Dit impliceert als een burger, bedrijf of instelling wil gaan bouwen of verbouwen en hij/zij neemt een door de gemeente gecertificeerde ondernemer in de arm, de gemeente ervan uit gaat dat de vergunning aan alle voorwaarden voldoet en als zodanig kan worden verleend.

Het CDA geloofd in coalities tussen bedrijfsleven, overheid, terreinbeheerders en inwoners. Dat geldt ook voor het onderhoud van ons buitengebied. Plaatselijke ondernemers, organisaties en inwoners moeten worden betrokken bij het onderhoud van bijvoorbeeld bermen en sloten. Zowel uit esthetisch oogpunt als vanuit veiligheid en economisch belang. De gemeente heeft in dit proces een samenbrengende, faciliterende en verbindende rol, rekening houdend met ieders belangen.

Het CDA is op voorhand tegen het verder teruggeven van vruchtbare landbouwgrond ten behoeve van natuurontwikkeling en wil geen natuurontwikkeling binnen Provinciaal Omgevingsplan gebieden. Waterbergingsgebieden willen we zoveel mogelijk in natuurgebieden. Verkeer en snelheid remmende maatregelen willen we beperken uit oogpunt van economie en hulpdiensten.

Als het gaat om de ontwikkeling van duurzame energie is het CDA voor het ondersteunen van lokale initiatieven. Zowel op het gebied van zonne-energie als kleinschalige windenergie.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.