Landbouw

Landbouw

Landbouw neemt in onze gemeente een prominente plaats in op verschillende terreinen: maatschappelijk, economisch en landschappelijk. Een van de waarborgen om te kunnen ontwikkelen is het huidige bestemmingsplan buitengebied. Hierin staan de randvoorwaarden voor vestiging en uitbreiding van agrarische- en andere vormen van bedrijvigheid in het buitengebied.

Als gevolg van de komende veranderingen in zowel melkquotering als het gemeenschappelijke landbouwbeleid, staat de agrarische sector aan de vooravond van veranderingen en onzekerheid.Die onzekerheid is van invloed op innovaties, onder andere op het gebied van duurzame energie, zonenergie, kleinschalige windmolens en mestscheiding. De regelgeving binnen het vernieuwde gemeenschappelijke landbouwbeleid brengt met zich mee, dat wanneer bedrijven ondernemen in het buitengebied en in aanmerking willen komen voor ondersteuning, daar een maatschappelijke, lees groene tegenprestatie tegenover moet staan. CDA Westerveld vindt het belangrijk dat (agrarische) ondernemingen de ruimte krijgen om te  kunnen innoveren en exploiteren. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.