Voorzieningen

De betaalbaarheid van voorzieningen speelt de komende jaren een belangrijke rol. De voorzieningendiscussie moet naar ons idee worden bepaald door de 3 w’s

ü  welk doel willen we bereiken

ü  wie (doelgroepen) willen we graag bedienen en

ü  wat mag het kosten

Onderzocht moet worden hoe sportvelden, accommodaties, etc., zich verhouden tot de bezettingsgraad en de daarmee gepaard gaande kosten. Als de uitkomst een scheefgroei laat zien, is samenwerking en samenvoeging een alternatief.

Het CDA is van mening dat bij het maken van keuzes op het gebied van voorzieningen, participatie van de omgeving cruciaal is. Ook niet door de overheid gesubsidieerde instellingen zullen wat ons betreft als alternatieve mogelijkheid worden meegenomen in de afwegingskaders. Alleen door samen anders te denken en te doen, kunnen we een voorzieningenniveau in stand houden dat past bij de behoeften en wensen van onze inwoners. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.