Uitgangspunten van de uitgangspunten

Het CDA is een christendemocratische volkspartij die de samenleving centraal stelt. De betrokkenheid van mensen bij hun familie, bij elkaar, bij hun dorp, school, wijk, kerk, bedrijf en/of sportvereniging. Betrokkenheid, hart voor de zaak, is het draagvlak voor goed wonen, werken en leven in de gemeente Westerveld en daarbuiten. Voor die mensen willen wij de partij zijn waar zij zich thuis voelen. En we blijven er zijn voor de kwetsbare mensen in onze gemeente.

Politiek begint voor ons met initiatieven vanuit de samenleving. Mensen en organisaties krijgen het vertrouwen om zelf te doen wat ze kunnen. We zetten in op betrokken inwoners om de onderlinge verbondenheid te versterken. In de betrokkenheid van de overheid moet de menselijke maat weer zichtbaar en voelbaar worden gemaakt.

Het realiseren van de doelen in dit verkiezingsprogramma is ons ideaal. Dat kunnen we niet alleen, dat kunnen we alleen samen met u. Droom, denk en doe mee!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.