Lokale democratie

Het CDA Westerveld kiest voor een betrokken samenleving en een betrokken overheid. Dat begint bij de (h) erkenning dat we samen in de keten verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van de totale dienstverlening, omdat je mensen niet in stukjes kunt opdelen. En bestuurders, managers en professionals die onderkennen dat er overlap zit in thema’s en vraagstukken. Daarom zetten we in op samenwerking en facilitering van maatschappelijke partners: ondernemers, bewonerscommissies, het rijke verenigingsleven, kerken, de voedselbank, zorgaanbieders, stichtingen, de woningcorporatie, bibliotheek, scholen. .... Wij geloven er in dat door die samenwerking de samenleving haar zelf organiserend vermogen kan ontplooien. En we zetten blijvend in op het ondersteunen van eigen initiatieven van burgers, ondernemers en instellingen. De rol van de gemeente is vergelijkbaar met die van een boemerang: in de opstart intensief betrokken zijn en het vervolgens aan de gemeenschap overlaten. Voor mensen die het op eigen kracht niet redden, willen we een vangnet in de vorm van basisvoorzieningen.

In dit proces van verandering gaan we ook het gesprek aan over de bestuurlijke schaal van Westerveld. De toekomstbestendigheid van onze gemeente staat op de helling als we nu geen keuzes maken. CDA Westerveld is van mening dat de visie die nodig is voor die keuzes, alleen samen met burgers, bedrijven en instellingen kan worden gemaakt. Alleen door u te betrekken als maat der dingen, bouwen we aan een toekomstbestendige gemeente. Onze denkrichting staat in dit verkiezingsprogramma.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.