Onderwijs

Het CDA zet in op het behoud van kwalitatief goed onderwijs in Westerveld. Goed onderwijs draagt ook bij aan een goed vestigingsklimaat in onze gemeente voor (toekomstige) ouders. Daarom zien wij het onderwijsbeleid niet los van beleid op het gebied van wonen, werken en economie.

Het waarborgen van kwalitatief goed onderwijs betekent scholen met een minimaal aantal leerlingen. Zowel het Bijzonder als Openbaar onderwijs zal daardoor straks op een beperkter aantal plaatsen in onze gemeente kunnen worden aangeboden dan nu het geval is (Integrale Kind Centra). Vanuit onze identiteit vinden we het belangrijk dat op alle toekomstige locaties christelijk onderwijs wordt aangeboden. De ontwikkelingen bieden dus kansen en meer keuze voor (ouders van) kinderen die nu Openbaar onderwijs volgen.

We zetten ook in op gebruikmaking van de technologische mogelijkheden van deze tijd, om passend onderwijs te bieden dat aansluit bij de mogelijkheden van ieder kind en de kennis en vaardigheden die hij/zij nodig heeft in de eenentwintigste eeuw.

In overleg met besturen van schoolverenigingen en voorzieningen op het gebied van voor- en na schoolse opvang en peuterspeelwerk, moeten de komende tijd keuzes worden gemaakt. CDA Westerveld is van mening dat iedereen ongeacht zijn of haar identiteit meedoet en meetelt als het gaat om het maken van die keuzes, omdat ze gevolgen hebben voor de huidige vestigingen van scholen, dorpshuizen en sportvoorzieningen. Voor ons is het uitgangspunt een omgeving waarin mensen zich thuis voelen, zichzelf kunnen en mogen zijn en met respect worden behandeld. 

 

De rol van de gemeente in dit proces is faciliterend en samenbindend.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.