Woningbouw

Havelte en Dwingeloo zijn wat ons betreft dorpen die gelet op hun ontsluiting in aanmerking komen voor verdere ontwikkelingen op het gebied van woningbouw. Diever heeft genoeg potentie om uit te breiden op Kalterbroeken en Vledder heeft ruimte binnen het plangebied Vledder Noord. De andere dorpen in onze gemeente kunnen voorzien in de autonome vraag naar woningbouw binnen de eigen leefomgeving.

Het CDA zet in op de bouw van leeftijdsbestendige, energiezuinige woningen en gedifferentieerd bouwen voor de markt. Hiermee spelen we in op de veranderende woonwensen in onze gemeente. Uiteraard krijgen de ‘starterswoningen’ hierin een plek. Samen met woningbouwstichting Actium en de zorgcentra geven we vorm en inhoud aan het veranderende Rijksbeleid op het gebied van de herstructurering van sociale woningbouw en hervorming van de ouderenhuisvesting. Bij die samenwerking hoort voor het CDA Westerveld ook de bereidheid om middelen beschikbaar te stellen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.