Kwetsbare groepen

Het CDA Westerveld heeft zich altijd ingezet voor de kwetsbare mens in de samenleving. Binnen de huidige wet- en regelgeving hebben we daarvoor de maximale ruimte gezocht. Dat past bij onze identiteit en dat blijven we doen. De Rijksoverheid trekt zich op veel terreinen terug en die terugtrekking gaat gepaard met bezuinigingen.

Dit neemt niet weg dat er mensen zijn in onze gemeente die het op eigen kracht niet redden. Voor die mensen willen we een vangnet in de vorm van basisvoorzieningen. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.