Samen zorgen voor elkaar

Kwetsbare mensen in de gemeente hebben onze zorg en bescherming nodig. Kinderen, ouderen, zieken, en mensen die in de problemen zijn gekomen, bijvoorbeeld door het verliezen van hun werk en inkomen. Taken op dit gebied komen naar de gemeente. Een bezuiniging, maar ook een kans om zorg op maat te bieden. We leveren geen pakketjes zorg, maar aandacht voor de individuele vraag en mogelijkheden. Dat past bij onze uitgangspunten; samen zorgen we voor elkaar. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.