07 augustus 2017

CDA wil debat over gymzaal Zeilberg

Het CDA Deurne heeft met verbazing kennis genomen van het besluit van burgemeester en wethouders om definitief af te zien van een nieuwe gymzaal voor Zeilberg. De CDA fractie heeft daarom een brief geschreven aan B&W met het dringend verzoek de sloop van de verouderde niet onderhouden gesloten gymzaal voorlopig uit te stellen.

 

De CDA fractie vraagt een interpelatie debat aan over dit onderwerp bij de eerstvolgende raadsvergadering na het zomerreces. Fractievoorzitter Leo Cuijpers: “Het is daarom belangrijk dat de oude gymzaal niet gesloopt wordt omdat het wellicht nog onderdeel kan zijn van een alternatieve oplossing voor de kinderen van de Zeilbergse basisschool.

Het vervoeren met een bus naar de Kubus is voor de CDA fractie geen structureel alternatief. De veiligheid van de kinderen is volgens vele in het geding en er gaat veel tijd verloren aan het vervoer die we liever terugzien in de gymlessen. Daarnaast loopt de school door dit besluit een grote kans dat bij het ontbreken van een gymzaal ouders vanuit de randgebieden voor nabijgelegen scholen kiezen.

 

De gemeenteraad is kaderstellend en controlerend voor u als college, daarop moeten inwoners van Deurne kunnen vertrouwen, alvorens u een besluit neemt tot sloop,  dient u de gemeenschap te vragen om alternatieven in kaart te brengen. In de door de gemeenteraad vastgesteld nota Grond- en Vastgoedexploitaties is hierover het navolgende opgenomen:

“Voordat er een besluit genomen wordt om te gaan slopen, wordt” –in de lijn van Deurne Koerst op Eigen kracht- “de gemeenschap gevraagd of zij behoefte heeft aan behoud van een gymzaal en bereid is zich daarvoor in te zetten”.

 

Het verbaast ons te moeten lezen in het Eindhovens dagblad dat u op 18 mei jl. eenzijdig het besluit heeft genomen tot sloop, terwijl de werkgroep tot eind juni jl. de kans had om alternatieven aan te vullen en of uit te werken. Aangezien u ons inziens afwijkt van het de vastgestelde afspraken kader, vragen wij, om onmiddellijk de sloop van de gymzaal Zeilberg tot nadere orde uit te stellen.

 

In de vergadering van de commissie “Inwoners” van 21 januari 2004 waren honderden ouders en kinderen aanwezig toen sluiting dreigde van de gymzalen in Walsberg en Zeilberg. Samen zijn we toen tot de conclusie gekomen dat een gymzaalvoorziening voor een school noodzakelijk is en dat deze binnen een bereik van 750 meter van de school dient te bevinden en dat busvervoer alleen maar voor tijdelijke oplossingen ingezet zou worden.

 

De keuze voor structureel busvervoer kan de CDA Fractie dan ook helemaal niet plaatsen, veiligheid en leefbaarheid staan altijd voorop. De fractie is van mening dat er andere oplossing te vinden zijn. Nu slopen kan dan wel eens een heel verkeerde keuze zijn. Daarom doet de CDA fractie een dringend appél aan B&W de sloop in ieder geval voorlopig uit te stellen tot in de politiek hierover het debat is gevoerd. Gezien de urgentie vragen we binnen twee weken duidelijkheid.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.