Deurne-centrum

Er kan zoveel meer in Deurne Centrum

wat zien we?

Leegstand van winkelpanden (o.a. door concurrentie van internetbedrijven). Lokale winkeliers hebben het ontzettend zwaar als gevolg van corona (sluiting/lockdown periodes) waardoor op verschillende plaatsen onzichtbare armoede is. De gemeente zet hard in op handhaving en controle. Daarnaast is het triest om te zien hoe met  monumentale panden wordt omgegaan en hoe deze aan hun lot worden overgelaten.

wat willen we?

 • elkaar helpen in plaats van tegenwerken en het gesprek aangaan om te begrijpen wat er speelt
 • ruimte voor innovatie en vernieuwing (past meestal niet binnen de regels)
 • geef maximale kansen om in te spelen op marktontwikkelingen
 • fonds/regels om startende ondernemers betere kansen te bieden in het centrum
 • monumentale panden zoals het Fratershuis moeten bewaard blijven voor Deurne. Actieve houding in herbestemmen etc. om dit behoud te borgen
 • gratis parkeren en voorzieningen niveau verbeteren
 • ontlasten Heuvel (mobiliteitsoplossing)

wat doen we?

voor Burger (bewoners);

 • behouden van een aantrekkelijk centrum met voldoende winkelaanbod,
 • onderhoud trottoirs en groen
 • goede bereikbaarheid gecombineerd met gratis parkeren
 • prettige leefomgeving waar voldoende reuring is en overlast beperkt tot zaken die in een centrum functie passen zoals kermis, markt, evenementen
 • behoud van het dorpse karakter door middel van een duidelijk beeldkwaliteitsplan voor nieuwbouw
 • afschaffen hondenbelasting

voor Winkeliers en Horeca;

 • waarderen en ondersteunen van bestaande winkels en horeca
 • goed vestigingsklimaat voor nieuwe ondernemers creëren in een levend centrum met voldoende aanloop voor bestaansrecht
 • centrummanagement 2.0 die samenwerking en creativiteit stimuleert voor het samen aantrekkelijker maken van centrum. Belonen van nieuwe initiatieven op het gebied van innovatieve horeca en winkelconcepten
 • accountmanager centrum, de spin in het web die iedere ondernemer kent, de kermis en markt regelt en zorg draagt voor nieuwe winkeliers indien er van plan zijn om te stoppen of te vertrekken
 • ondersteuning bij ‘herstart’ na corona pandemie

Voorbijganger (recreanten);

 • aantrekkelijk centrum om te vertoeven na een fietstocht, bezoek aan musea of andere bezienswaardigheden die Deurne rijk is
 • openbaar toilet en beveiligde fietsenstalling met oplaadpunten

Algemeen;

 • procedures versnellen en creatief meedenken bij herbestemming of het splitsen van woningen
 • versterken winkelaanbod in plaats van onbeperkt winkelbestemmingen omzetten naar woningen
 • bouwen aan de randen van het centrum zodat meer bewoners gebruik kunnen maken van winkels in het centrum en daarmee het bestaansrecht van winkeliers vergroten
 • onderzoeken kansen bij diverse inbreidingslocaties (voor woningbouw) tussen Kerkstraat en Molenstraat.
 • voorrang voor eigen inwoners bij bouwprojecten (koop/huur)
 • in bouwplannen met 20 of meer woningen moet minimaal 20% bestaan uit sociale huurwoningen
 • zelfbewoningsplicht invoeren

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.