Industrieterreinen

Er kan zoveel meer op Industrieterreinen

wat zien we?

Bestaande industrieterreinen zijn aan het volraken waardoor het voor ondernemers steeds moeilijker wordt om zich in Deurne te vestigen. Daarnaast zijn de industriegebieden enorm verspreid over Deurne: Kranenmortel, Leemskuilen, Liesselseweg, de Vennen, Binderen, Grote Bottel, Vlierden en de Willige Laagt. Daarbinnen zien we ook een enorme spreiding van verschillende milieu categorieën waardoor de ruimtelijke inrichting chaotisch is en overlast minder goed beheerst kan worden.

wat willen we?

 • extra industrieterrein aangrenzend aan de Kranenmortel in de richting van Liessel
 • proces van ruilverkaveling in gang zetten om beter bij elkaar passende bedrijvigheid te stimuleren
 • kwaliteit verbeteren en stimuleren van werkgelegenheid
 • geen plaats voor nieuwe XL distributie bedrijven (op- en overslag)

wat doen we?

voor Ondernemers;

 • vestiging van productiebedrijven  die flink bijdrage in werkgelegenheid stimuleren door extra gronden beschikbaar te stellen (Kranenmortel 2.0)
 • aantrekkingskracht van industrieterrein vergroten door meer uniformiteit en elkaar versterkende bedrijven
 • mogelijkheden creëren in buitengebied voor broedplaatsen voor starters. (zie ook buitengebied)

voor Burgers;

 • kwaliteitsslag maken op industrieterreinen door voor omgeving zwaar belastende bedrijven (denk aan afvalwerkende bedrijven) te bewegen om te verhuizen naar regionale industrieterreinen
 • meer kans op werk door het stimuleren van de vestiging van productiebedrijven

Algemeen;

 • betere ruimtelijke inrichting door in gang zetten van ruilverkaveling om meer uniforme bedrijven bij elkaar te krijgen
 • perifere detailhandel klusteren in één gebied
 • functie van Accountmanager Bedrijvigheid in Deurne versterken zodat in beeld is wat er speelt bij onze bedrijven en wat hun behoefte is en daarin de regiefunctie wordt vervult om de komende vier jaar gestelde doelen ook daadwerkelijk te realiseren of minimaal in gang te zetten

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.